Viikon huippuhetkiä: Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Kesätupa tukee opiskelijoiden kesäopintoja

19.07.2021

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke järjesti kesäkuun ajan toimineen Kesätuvan, jonne opiskelijat pääsivät tekemään ohjatusti kesäopintojaan tai kesken jääneitä opintosuorituksiaan. Kesätupa oli jatkoa talvella aloitetulle tukipajalle.

-Tukipaja osoittautui suosituksi ja tarpeelliseksi. Aluksi kokeilimme sitä Äänekosken kummassakin yksikössä kerran viikossa muutaman tunnin sekä Viitasaarella koko päivän. Totesimme, että alat ja opiskelijoiden tarpeet ovat niin erilaisia, että aloimme järjestää ryhmäkohtaisiakin tukipajoja. Toiminta laajeni niin, että myös henkilökohtaisia aikoja pystyi sopimaan. Tukipajaan sai tulla jokainen opiskelija joko oma-aloitteisesti tai opettajan suosituksesta, ja siellä tehtiin sekä ammatillisten aineiden että yhteisten tutkinnonosien tehtäviä, sanoo kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto.

Tukipaja osoittautui hyväksi ja suosituksi, ja siinä kävikin kymmeniä opiskelijoita, jotka saivat kesken jääneitä opintojaksoja valmiiksi.

Pokella tarjotaan nykyään myös kesäopintoja, lähinnä valinnaisia yhteisiä opintoja itsenäisinä verkkokursseina. Tähän tarpeeseen Poken kasvatusohjaajat päättivät perustaa Kesätuvan, joka toimi kesäkuussa kolmena päivänä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Tukipajan ja Kesätuvan mahdollistivat lisärahoitus, jota Poke sai koronan vaikutusten ehkäisyyn sekä opinto-ohjauksen ja muun ohjauksen kehittämiseen. Koronavajetta syntyi kevättalvella 2020 sekä viime syksynä, kun oltiin etäopetuksessa.

- Tuen tavoite on, että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen hänen omasta näkökulmastaan oikeaan aikaan, jolloin pystytään estämään ajoissa, etteivät rästiin jääneet opinnot kasaannu. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu nuoria, joita teoriaopinnot eivät niin innosta. Meille hakeutuu enemmän tekijöitä, joilla ei useinkaan ole kovin hyvä käsitys itsestään oppijoina. Heille suhde oppimiseen on peruskoulussa muodostunut negatiiviseksi. Kesätupa on matalan kynnyksen paikka tulla tekemään opintoja, ja se sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle, joka ei ole saanut kesätöitä alkukesälle. Kesätupa sopii myös niille aikuisille, jotka opiskelevat koko kesän ja joilla on kesäkuussa lapselleen päivähoitopaikka, sanoo Haaksiluoto.

Opiskelijat ovat kiittäneet, että ovat saaneet tukipajan avulla suorituksia opintojaksoista. Lisäksi he ovat ohjauksessa oppineet paremmin tekemään itsenäisesti opintoja ja aikatauluttamaan niitä.

- Monen käsitys itsestä oppijana on muuttunut. Niillä, joilla on paljon keskeneräisiä suorituksia, stressi kevenee, kun saa tehtyä rästejä pois. En ole nähnyt, että vastaavaa kesätupaa tai ohjattuja kesäopintoja tarjottaisiin muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä on ollut hyvä kokeilu, sanoo Haaksiluoto.

Opiskelijat tulivat tukipajaan eri syistä. Joillekin riittää tieto, että apu on lähellä, kun sitä tarvitsee. Joku toinen tarvitsee enemmän apua toinen. Kasvatusohjaajat eivät opeta eivätkä anna valmiita vastauksia, vaan auttavat oman toiminnan ohjauksessa ja opiskelutekniikoissa. Kesätupaan voi tulla myös, jos kotona ei ole välineitä, kuten tietokonetta.

Aikaisemmat huippuhetket >>