Viikon huippuhetkiä: Lasten ja nuorten taideopetus ja -koulutus tutuksi päättäjille

02.02.2023

Kulttuurialan ammatillinen koulutus tarjoaa valmiudet työelämän monipuolisiin tehtäviin ja alan jatko- opintoihin korkea-asteella. Kulttuurialan ammatillinen koulutus on laaja kokonaisuus, jonka osa-alueita ovat mm. esittävät taiteet, musiikki, käsi- ja taideteollisuus sekä viestintä- ja informaatiotieteet. Koulutusjatkumoilla on keskeinen merkitys taide- ja kulttuurialan ammattilaisuuden polulla ja valtaosalla taidealalle hakeutuneista on taustalla taiteen perusopetuksen opintoja.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Luovuutta politiikkaan – Kreativitet i politiken -viikkoa vietetään 6.–10.2.2023. Kampanjaan osallistuu yli 60 eri taiteenalojen oppilaitosta eri puolilta maata.

Kampanja nostaa taidetta ja kulttuuria harrastavien ja opiskelevien lasten ja nuorten äänen ja kiinnostuksen kohteet sekä harrastus- ja opiskelumahdollisuudet osaksi julkista keskustelua. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä taiteen perusopetuksesta ja kulttuurialan ammatillisesta koulutuksesta ja niiden merkityksestä mm. hyvinvoinnin, kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian vahvistajana.

Viikon aikana poliitikoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua kokemukselliseen tekemiseen lasten ja nuorten taideopetusta antavissa oppilaitoksissa ja keskusteluihin oppilaitosten henkilöstön sekä lasten ja nuorten kanssa. 

Valtakunnallista Luovuutta politiikkaan -viikkoa koordinoivat alojen kattojärjestöt Suomen konservatorioliitto ja Taiteen perusopetusliitto jäsenjärjestöineen.

Lue lisää >>
Aikaisemmat huippuhetket >>