Viikon huippuhetkiä: Lappilaiset oppilaitokset tiivistävät yhteistyötään

14.10.2022

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Lapin Yliopisto, Lappia konserni, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Saamelaisalueen koulutuskeskus allekirjoittivat sopimuksen sitoutumisesta koulutuskumppanuuteen ja yhteistyöhön torstaina 1.9.2022 Rovaniemellä.

Allekirjoitetun sopimuksen myötä jatketaan vuonna 2018 käynnistyneen Lappilainen koulutuskumppanuus -toimintamallin mukaista yhteistyön kehittämistä. Uutena toimijana sopimukseen liittyy Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Arvioiden mukaan lähes puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleen koulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Osaavan työvoiman saatavuus haittaa monia aloja ja yrityksiä. Osaamisen kehittäminen on keskeisessä osassa tuettaessa työllisyyskehitystä sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tulevaisuuden työtehtävät edellyttävät monialaista osaamista ja jatkuvaa uuden oppimista. Työelämän muutokset haastavat oppilaitokset tiivistämään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Koulutus- ja kehittämistarpeiden monialaistuessa oppilaitosten tulee pystyä tarjoamaan laaja-alaisia koulutuskokonaisuuksia. Henkilöille suunnatun koulutuksen lisäksi keskeisessä osassa on yrityksille suunnattu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, jolla osaltaan pyritään varmistamaan ja vahvistamaan yritysten kilpailukykyä. Tavoiteltaessa laaja-alaisia koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia oppilaitosten välinen yhteistyö avaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia.

Torstaina 1.9. allekirjoitetulla sopimuksella oppilaitokset sitoutuvat koulutusyhteistyöhön sekä ennakointitiedon, asiantuntijuuden ja osaamisen jakamiseen. Samalla sopijaosapuolet sitoutuvat myös yhteiskehittämään työelämäpalveluita sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä.

Aikaisemmat huippuhetket >>

Kuva: Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtaja Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen, Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen, Lappian johtaja Virpi Lilja ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti koulutuskumppanuuden allekirjoitustilaisuudessa.