Viikon huippuhetkiä: jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua oppilaitosten ja yritysten välillä

17.01.2023

Yhteistyö yritysten kanssa on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa, ilmenee Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometrista ja toimialakatsauksesta vuodelta 2022. Myönteinen kehitys on jatkunut edellisestä vuodesta.

Ammatillisen koulutuksen kohdalla on hyvä muistaa, että emme puhu vain nuorten koulutuksesta. Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelee vuositasolla noin 340 000 opiskelijaa, joista reilu puolet on iältään 15–24-vuotiaita ja vajaa puolet yli 24-vuotiaita.

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, joka rakentuu luottamuksen ja molemminpuolisen hyödyn varaan. Yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja oppilaitokset arvokasta tietoa työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista. Opiskelijoille yhteistyö antaa oivallisen reitin työllistyä.

Miten sitten molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö toimii ja mitä se edellyttää?
Sivistan haastattelussa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin talotekniikan ja kiinteistöhoidon koulutussuunnittelija Heikki Mahlamäki, talotekniikan ja kiinteistöhuollon kouluttaja Juri Mynttinen, Lännen Palveluyhtiöiden työnjohtaja Jani Savolainen, henkilöstöasiantuntija Katariina Lampila ja oppisopimusopiskelija Mika Pakkanen.

Lue haastattelu Sivistan sivuilta >>

Aikaisemmat huippuhetket >>