Vieraskielistä tutkintotarjontaa vain kymmenessä ammatillisessa perustutkinnossa

02.05.2018

Uudet ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvat tulivat voimaan 1.1.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 14 ammatillisen koulutuksen järjestäjälle luvan englanninkieliseen tutkintokoulutukseen ja yhdelle koulutuksen järjestäjälle venäjänkieliseen tutkintokoulutukseen. 

- Monet koulutuksen järjestäjät hakivat järjestämislupaansa mahdollisuutta vieraskielisiin tutkintototeutuksiin, mutta lupia myönnettiin niukasti, kertoo asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta. 

Englanninkielistä tutkintotarjontaa on yhdeksässä, venäjänkielistä yhdessä ammatillisessa perustutkinnossa. Eniten lupia myönnettiin englanninkielisen liiketalouden perustutkinnon järjestämiseen, kaikkiaan kuudelle koulutuksen järjestäjälle. Englanninkielisen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämiseen luvan sai viisi koulutuksen järjestäjää. 

Vähiten lupia - eli yksi tutkintoa kohden - myönnettiin tieto- ja viestintätekniikan, taideteollisuusalan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten perustutkintojen järjestämiseen. Niin ikään yksi koulutuksen järjestäjä sai luvan venäjänkielisen lentokoneasennuksen perustutkinnon järjestämiseen. Koulutusta ei ole tarjolla tasavertaisesti eri puolilla Suomea. Yli 40 prosenttia englanninkielisen koulutuksen luvista sijoittuu Uudenmaan alueelle. 

Englanninkielisen ammatillisen koulutuksen kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Ågrenin mukaan ministeriön tulisi arvioida koulutuksen järjestäjien hakemukset tutkintokielten osalta uudestaan.

- Työelämä tarvitsee osaajia, joilla on vahva kielitaito ja valmiudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä, sanoo Ågren.

Tutkintokielellä tarkoitetaan kieltä, jolla opiskelija osoittaa tutkinnon edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen tai valmentavan koulutuksen edellyttämän osaamisen. Tutkintotodistus annetaan tutkintokielellä. 

Lue myös blogi: Englanninkieliselle ammatilliselle koulutukselle huutava tarve – vain luvat puuttuvat

Lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä