Valmistautuminen pandemian jälkeiseen aikaan etenee ammatillisessa koulutuksessa

04.05.2021

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien valmistelut koronapandemian jälkeiseen aikaan ovat täydessä vauhdissa. Koronan vaikutukset ammatilliseen koulutukseen näkyvät eri tavoin alueellisesti ja toimialakohtaisesti. Tiedot käyvät ilmi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn jäsenilleen tekemästä kyselystä. 

Kyselyyn vastanneista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä 80 prosenttia on jo laatinut suunnitelmia pandemian jälkeiseen aikaan esimerkiksi opetusjärjestelyihin, opiskelijoiden oppimisen tukeen, kansainväliseen toimintaan ja henkilöstön työskentelytapoihin liittyen. Joka kymmenennellä exit-suunnitelma on jo täysin valmis. 

- Opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivittäminen lukeutuu tärkeimpiin toimenpiteisiin. Osalla opiskelijoista esimerkiksi käytännön työtaidot kaipaavat vahvistamista, koska koronatilanne on vaikeuttanut työpaikalla oppimisen mahdollisuuksia, kertoo AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen

Näytöissä tarvitaan vielä joustavuutta 

Normaalisti osaamisen osoittaminen eli näytöt suoritetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Ammatillisen koulutuksen lakiin tehdyllä väliaikaisella muutoksella näyttöjä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksen ympäristöissä heinäkuun loppuun saakka. Noin kolme neljästä vastaajasta on hyödyntänyt lievennystä.  

- Lähes kaikki kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät pitävät tarpeellisena jatkaa lievennystä, sillä paluu arkeen työpaikoilla ja oppilaitoksissa vie aikaa, toteaa Lehtinen. 

Työpaikalla oppiminen vaikeutunut myös kaupan alalla 

Uusia koulutus- ja oppisopimuksia on solmittu keskimäärin neljännes vähemmän verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan.  Kevään vaikeutuneesta koronatilanteesta huolimatta nykytila on kuitenkin selvästi parempi kuin vuosi sitten. 

Koulutusaloista ovat kärsineet selvästi eniten palvelut, esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala. Vastaajien mukaan vaikeudet työelämässä oppimisessa ovat lisääntyneet viime kuukausina kaupan ja hallinnon alalla, mikä johtuu erityisesti rajoitustoimien vaikutuksista erikoiskauppaan.  

Henkilöstön jaksaminen koetuksella 

Koulutuksen järjestäjistä 93 prosenttia arvioi, että koronakriisin seurauksena henkilöstön yleinen jaksaminen on hieman tai selkeästi heikommalla tasolla.Viime syksyn kyselyssä vastaava luku oli 75 prosenttia. Kuormitusta lisää entisestään muun muassa oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpano erittäin nopealla aikataululla 

- Pitkittynyt poikkeustilanne koettelee henkilöstön jaksamista, vaikka koulutuksen järjestäjät ovat kiinnittäneet pandemian aikana erityistä huomiota työhyvinvointiin, toteaa Lehtinen. 

Liiketoimintaperusteinen koulutus on kärsinyt koronasta 

Suurin osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä toteuttaa myös työvoimahallinnon kilpailuttamaa tai kokonaan markkinaehtoisia koulutuspalveluita. Tämä toiminta on vaikeutunut 95 prosentilla järjestäjistä. Tilanne helpottuu jonkin verran kevään ja kesän aikana, mutta edelleen osa koulutuksista jää toteutumatta. Kesää kohden yhä useampi koulutus voidaan toteuttaa oppilaitosympäristössä. Nämä tiedot selviävät AMKEn liiketoimintaverkostolleen tekemästä kyselystä.   

Kyselyllä selvitettiin koronan vaikutuksia ammatillisen koulutuksen toimintaan keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 54 AMKEn jäsenorganisaation edustajaa, eli 64 % jäsenistöstä. Seurantakyselyn ensimmäiset kaksi osaa toteutettiin keväällä 2020 ja kolmas syksyllä 2020. AMKEn liiketoimintaverkostolle tehtiin erilliskysely koronan vaikutuksista markkinaehtoisiin koulutus- ja osaamispalveluihin. Seurantakysely on kolmas. Kaksi ensimmäistä toteutettiin keväällä 2020.  

AMKEn selvitys: koronan vaikutukset ammatillisen koulutuksen toimintaan keväällä 2021

AMKEn selvitys: Koronaepidemian vaikutukset kilpailluilla markkinoilla tapahtuviin koulutus- ja osaamispalveluihin keväällä 2021