Vain muutos on pysyvää – Kirkkopalvelut jatkaa fuusioita

02.11.2015

Ruokolahtelainen Jaakkiman kristillinen opisto ja Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä Järvenpäässä ja Pieksämäellä toimiva Seurakuntaopisto päättivät huhtikuussa yhdistää toimintansa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti viime viikolla, että Jaakkiman järjestämislupa siirretään Kirkkopalveluille vuodenvaihteesta alkaen. Toiminta Ruokolahdella jatkuu ja Jaakkiman kristillisen opiston työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Kirkkopalvelut ry:n palvelukseen.

Yhdistymisen taustalla on OKM:n tavoitteet koota yhteen toisen asteen koulutuksen järjestäjä- sekä vapaan sivistystyön ylläpitäjäverkostoa eli tehostaa koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistaa koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä. Juuri näitä asioita Seurakuntaopiston rehtori Helena Ahonen korostikin yhdistymisestä tiedotettaessa:

– Yhdessä pystymme rakentamaan uuden oppilaitoskokonaisuuden, joka on riittävän suuri ja vakaa vastaamaan tulevaisuuden koulutustarpeisiin.

– Kehittämällä yhteistä toimintaamme vahvistamme nykyisiä ja luomme uusia valtakunnallisia toimintaedellytyksiä uudelle Seurakuntaopistolle, rehtori Helena Markkanen Jaakkiman kristillisestä opistosta täydentää.

Yhteisen toiminnan kehittämistä ja kirkollisen koulutuksen vahvistamista on myös Kirkkopalveluiden (Seurakuntaopisto) ja Kristliga Folkhögskolan i Nykarlebyn (Kredu) käymä keskustelu mahdollisuudesta tiivistää yhteistyötään erityisesti ruotsinkielisen ammatillisen koulutuksen osalta.

Kirkkopalvelut ja Kredu aikovat jatkaa keskustelua yhteistyön tiivistämisestä solmitun aiesopimuksen pohjalta. Vain ammatillista koulutusta koskevan aiesopimuksen mukaan yhteinen toiminta käynnistyisi 1.1.2017, mikäli sopiva ratkaisu löydetään ensi kevääseen mennessä.

Kredun rehtori Hans Boije pitää uudenlaisen kirkollisen koulutusyhteistyön rakentamista hienona avauksena:

- Isommassa kokonaisuudessa on paremmat mahdollisuudet kehittämiseen ja uudistamiseen.

Seurakuntaopiston rehtori Ahonen puolestaan painottaa koulutuksen kehittäjien kärkijoukossa kulkemista sekä ammatillisen koulutuksen reformin konkreettista toteuttamista.