Vahva ammattiosaaminen on työllisyyden perusta – tarvitaan vakaata ammatillisen koulutuksen rahoitusta

10.09.2020

Valtion talouden horjuessa tulee muistaa, että vahva ammattiosaaminen muodostaa työllisyyden ja kasvun keskeisen perustan. Budjettiriihessä on varmistettava ammatillisen koulutuksen resurssit. Nuoriin tulee valaa tulevaisuuden uskoa mahdollistamalla heille hyvä ammatillinen perusosaaminen. Lisäksi tarvitaan merkittäviä jatkuvan oppimisen lisäpanostuksia irtisanottujen, lomautettujen ja työssään lisäosaamista tarvitsevien henkilöiden koulutukseen, muistuttaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. 

Suomen talouden lähivuodet näyttävät synkiltä. Jo nyt olemme kokeneet lomautettujen ja työttömien määrän jyrkän nousun. Koulutus on tehokas keino ennaltaehkäistä työttömyyttä, parantaa työllisyyttä sekä vähentää työttömyyden aiheuttamia sosiaalisia ja psyykkisiä haittoja.  

Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee toteuttaa kustannuksiltaan kestävästi siten, että jatkuvan oppimisen kasvavat rahoitustarpeet voidaan kattaa. Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset tulee korvata täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille. Tämän lisäksi ammatilliseen koulutukseen tarvitaan 100 M€ perusrahoituksen nosto. 

Jotta koulutuksen järjestäjät pystyvät toteuttamaan tehokkaasti tehtäväänsä, tarvitaan ammatilliseen koulutukseen osaavaa opetushenkilöstöä ja moderneja oppimisympäristöjä. Hallitusohjelman vuosittaisista 80 M€ tulevaisuusinvestoinneista tulee pitää kiinni ja muuttaa pysyviksi. 

- Kahden viime vuoden aikana ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty ja olemme vasta toipumassa vuonna 2013 alkaneista toimintaa vakavasti haitanneista satojen miljoonien eurojen leikkauksista. Uusien leikkausten sijaan tuleville vuosille tarvitaan vakaata ja riittävää rahoitusta, jotta emme menetä kilpailukykyämme, korostaa AMKEn puheenjohtaja teollisuusneuvos Kari Kallonen

Työttömyyden kasvaessa tarvitaan työvoimakoulutukseen merkittäviä lisäpanostuksia. Työttömien ja lomautettujen kouluttamisen lisäksi on pidettävä huolta työssä olevien ja yrittäjien osaamisesta.  Tarvitsemme myös työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa varmistaaksemme riittävän työvoiman saatavuuden. AMKE esittää vähintään 60M€ lisäystä työvoimakoulutuksen määrärahaan. 

- Suomi on rakentanut hyvinvointiyhteiskunnan korkean osaamisen varaan. Keskeinen osa tätä on vahva ammattiosaaminen. Osaamista ei pidetä yllä rahoitusleikkauksilla, eikä tekemällä koulutuksesta hankkeiden palapeliä. Tarvitsemme pitkäjänteistä koulutuspolitiikkaa, painottaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi