Uutissuomalainen: Ammattiin valmistuneet pärjäävät amk-valintakokeessa ylioppilaita huonommin

09.06.2022

kuva: Satu Äijälä 
Juttu on julkaistu alun perin Uutissuomalaisessa 9.6. Kirjoittaja: Anna Kivinen  

Ammattiin valmistuneet pärjäävät ammattikorkeakoulujen valintakokeessa ylioppilaita huonommin. Asia käy ilmi ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoihin liittyvästä tutkimuksesta.  

–Tulosten perusteella ammatillisen koulutuksen suorittaneet menestyvät kaikissa amk-valintakokeen osioissa heikommin kuin ylioppilaat, kertoo amk-opiskelijavalinnat-konsortion tutkimus- ja kehityspäällikkö Jonna Vierula

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) puheenjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén huomauttaa, että työelämässä tapahtuvaa oppimista on painotettu ammatillisessa koulutuksessa vahvasti viime vuosina. Sen vuoksi esimerkiksi matemaattisten aineiden ja kielten opiskelu on voinut jäädä hänen mukaansa jo liiankin pieneen rooliin. 

–Korkeakouluissa ei ole aikaa paikata perustaitojen puutteita. On tärkeää, ettei meille muodostu pussinperiä jotka estävät korkeakouluopinnot, vaan ammatillisen tutkinnon suorittavien valmiuksia korkeakouluopintoihin on tuettava, sanoo Vidgren. 

Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikoski arvioi, että lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta tulevien hakijoiden erot selittyvät ainakin osin sosioekonomisilla taustoilla ja oppijoiden eriytymisellä. 

– Kehitys alkaa jo peruskouluissa. Keskimäärin lukioissa opiskelevilla on vahvempaa osaamista matematiikkaan ja kieliin. Lisäksi ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista isompi osuus menee ammatilliseen koulutukseen, mikä vaikuttanee tuloksiin. Yhteiskunta polarisoituu ja tämä näkyy koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla. 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n johtava asiantuntija Satu Ågren pitää tutkimustuloksia huolestuttavina. 

–Ammatillisen koulutuksen lähtökohta on tuottaa osaajia työmarkkinoille. On kuitenkin tärkeää, että nopeasti muuttuvassa työelämässä myös ammattiosaajilla on halutessaan tosiasialliset valmiudet jatkaa opintojaan. Ammattiin opiskelevien jatko-opintovalmiuksia pitää kehittää, mutta ei ammattiosaamisen kustannuksella, Ågren kommentoi. 

Ågrenin mukaan valtaosa ammattiin valmistuneista siirtyy suoraan työelämään. Noin 15 prosenttia valmistuneista jatkaa opintojaan heti valmistumisen jälkeen. 

–Usein ammatillisen tutkinnon suorittaneet siirtyvät jatko-opintoihin työelämän kautta. Nämä osaajat ovat työmarkkinoilla hyvin haluttuja, koska heillä yhdistyy käytännöllinen ja teoreettinen osaaminen. 

Ågren huomauttaa, että ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa opiskelijat osoittavat osaamisensa eri tavoin. 

–Ammatillisessa koulutuksessa arviointi pohjautuu pääosin osaamisen näyttöihin. Lukiossa on valtakunnallinen ylioppilaskoe. Erilaiset tulokulmat osaamisen arviointiin tulisi huomioida paremmin opiskelijavalinnoissa. 

Lue koko juttu >>