Uusi väylä ammattitaidon hankkimiseen

18.04.2016

Koulutussopimus selvitys otettiin lehdistössä myönteisesti vastaan. Kouvolan Sanomien pääkirjoitus (17.4.) arvioi uudistuksen parantavan polkua työelämään. ”Parhaimmillaan se voi mahdollistaa nykyaikaisen version mestari-oppipoika-asetelmasta, jota usein on haikailtu.” Lehti toivoo, että opiskelun lisääntyvä työelämäpitoisuus edistäisi ammattiopintojen loppuun viemistä. ”Nykyisin 17 prosentilla alle 29-vuotiaista ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, mikä on liian suuri osuus.”

Myönteisen työelämälähtöisyyden vastapainoksi saattaakin syntyä vaara, että ammattikoulutuksen yleissivistävyys yhä heikkenee, jos ns. yleisaineita ajan ja rahan puutteessa karsitaan lisää. Niillä, esimerkiksi kieliopinnoilla, on kuitenkin tärkeä merkitys myös ammattiosaamisen tasoon alalla kuin alalla.

Koulutussopimus vaatii paljon osapuolilta

Myös Hämeen Sanomat suhtautuu 18.4. pääkirjoituksessaan myönteisesti esitykseen.  Työpaikat opettavat, kun olosuhteet ovat kunnossa. Samalla pääkirjoittaja muistuttaa, että eri alojen välillä on suuria eroja.

”Työpaikalla oppiminen on opiskelijoille parhaimmillaan kuin rahan laittamista pankkiin. Oppilaitoksella taas on kova vastuu saada järjestelmä toimimaan. Työpaikoilla on puolestaan paneuduttava ohjaukseen ja siihen, että työ tosissaan opettaa tekijää.”

Työssäoppiminen on tullut tutuksi kymmenille tuhansille opiskelijoille jo aikaisemmin. ”Opiskelun suunta on oikea, sillä työpaikoilla on paras tietämys, mitä työnteko tosissaan edellyttää. Ongelmana vain on ollut, ettei hyviä harjoittelupaikkoja ole liikaa tarjolla eikä työpaikoilla ole aina aikaa paneutua oppijoihin.”

Ohjauksen onnistuminen palvelee sekä työnantajaa että opiskelijaa

”Opiskelijoiden harjoittelujaksojen ammatillinen ohjaus työpaikoilla on tärkeää sekä opiskelijan itsensä että työnantajan kannalta. Asiallisen kohtelun tulisi kuulua tähän samaan pakettiin itsestäänselvyytenä,” Ilkka nostaa opiskelijoiden ohjauksen merkityksen pääkirjoitukseensa 18.4.

Lehti onnittelee Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka rohkeasti ovat tuoneet esiin ohjauksen puutteita.” Hyvän ohjauksen vaatimukset ulottuvat myös ammatilliseen koulutukseen, jossa käytännön jaksot ovat pakollisia.

Ilkan mukaan opiskelija odottaa työnantajalta monipuolisia koulutusalaa vastaavia tehtäviä eikä vain ”varaston siivoamista”. Harvoinhan pelkästään yksi työ sattuu kuulumaan tulevaan ammattialaan.