Työyhteisö takaa oppimisen

15.06.2018

Työyhteisön tuki opiskelijalle on tärkein työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistumisen edellytys. Työyhteisön jäsenet neuvovat, ohjaavat, opastavat ja toimivat esimerkkinä. Ammatillisen osaamisen lisäksi työntekijät työpaikalla opettavat työn tekemisen tapoja ja sen, kuinka yhteisön jäsenenä toimitaan.

Työyhteisö on avainasemassa Työväen Sivistysliiton hallinnoimassa Ammattitaitoa yhdessä –hankkeessa (ESR, 2018 - 2020). Hankkeen tavoite on vahvistaa työyhteisöjen kykyä ottaa opiskelijoita vastaan, perehdyttää ja ohjata heitä oppimisessaan. Valtakunnallisen hankkeen muut toimijat ovat Teollisuusliitto, JHL, PAM, Työterveyslaitos ja Kiipulan ammattiopisto. Yrityskumppaneina on mm. HUS, Kesko ja HOK-Elanto.

Ammattitaitoa yhdessä –hanke tuo yhteen ja järjestää koulutuksia luottamusmiehille, työpaikkaohjaajille ja työsuojeluvaltuutetuille. Lisäksi järjestetään yritysten johdon ja henkilökunnan työpajoja sekä yhteisiä tilaisuuksia oppilaitosten kanssa. Hanke tekee yhteistyötä OKM:n Parasta osaamista –hankkeen kanssa, joka valtakunnallisesti levittää tietoa uudistetusta ammatillisesta koulutuksesta työpaikoille.  

Hankkeen varsinainen toiminta alkaa syksyllä 2018 Työterveyslaitoksen tekemällä valtakunnallisella kyselyllä. Siinä kartoitetaan opiskelijoiden ohjaamisen ja oppilaitosyhteistyön tämänhetkistä tilannetta ja kehittämistarpeita työpaikoilla. Työterveyslaitos järjestää hankkeen aikana myös muutospajoja yrityksille. Pajoissa tutkitaan kehittävän työntutkimuksen menetelmiin nojaten työpaikan ohjauksen käytäntöjä ja kehittämistä.

Kolmivuotinen hanke tuottaa tekemänsä kyselyn vastausten ja eri tilaisuuksissa käytyjen keskustelujen perusteella työyhteisöille suunnattuja oppimateriaaleja ja verkkokursseja. Kyselyssä, eri tilaisuuksissa ja tuotetuissa materiaaleissa otetaan esille myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaaminen. Tämän alan asiantuntijana toimii Kiipulan ammattiopisto, joka on ammatillinen erityisoppilaitos. 

Ammattitaitoa yhdessä –hanke vahvistaa tietämystä ammatillisen koulutuksen uusista mahdollisuuksista työpaikoilla. Sen painopiste on työyhteisöissä, joissa usein avainhenkilöinä ovat luottamismiehet ja työsuojelusta vastaavat. Hankkeen voima ja erityisyys on ammattiliittojen vahva panos. Niiden kautta työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tuki saadaan entistä laajemmin ja syvemmin työyhteisöjen toiminnan osaksi.

Lisätietoa Ammattitaitoa yhdessä –hankkeesta: https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/ 

Teksti: Petteri Ora, Kiipulasäätiö 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi