Työvoimakoulutuksen siirron rahoitus yhä ratkaisematta

04.04.2016

Neuvottelut tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen rahoittamisesta vuodenvaihteessa 2017-2018 ovat kesken, ilmenee ministeri Jari Lindströmin vastauksesta kansanedustaja Sari Essayhin kirjalliseen kysymykseen.

TEM ja OKM sopivat viime syyskuussa tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen siirtämisestä OKM hallinnonalalle. Siirto on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Ministeriöt jättivät tuolloin sopimatta siirtymävaiheen rahoituksen.

Kansanedustaja Sari Essayah kysyi maaliskuun alussa, aikooko hallitus järjestää työvoimakoulutuksen rahoituksen siirtymäajalle?

TEM:n vastauksen mukaan ministeriö on yhteistyössä OKM:n kanssa käynnistänyt valmistelun sen varmistamiseksi, että työhallinnon asiakkaiden palveluiden saatavuus ja taso eivät koulutuksen ohjauksen ja rahoituksen hallinnollisen siirron takia kärsi. Lähtökohtana on se, että sopimuksia myös pitkäkestoisista koulutuksista voidaan tehdä.

TEM ohjeisti 28.9.2015 ELY-keskuksia suunnittelemaan tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen hankinnat siten, että koulutukset päättyvät vuoden 2017 lopussa. 

Ministeri Lindströmin vastaus kansanedustaja Essayahin kirjalliseen kysymykseen