Työpajoista ratkaisuehdotuksia rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaannon haasteisiin

12.08.2021

Osana työ- ja elinkeinoministeriön ja Vastuu Groupin rahoittamaa Digitaalinen työllistyminen -hanketta on käynnistetty kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan jatkuvan oppimisen, elinikäisen ohjauksen ja työllistymisen verkostotyö. Yhdessä verkoston kanssa on kartoitettu rakennus- ja kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä.

- Olemme yli 200 kokemusasiantuntijan kanssa tunnistaneet elämäntapahtumia ja -tilanteita, joiden kohdalla henkilö saattaa eksyä itsensä ja yhteiskunnan kannalta epäsuotuisille poluille. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi opintojen keskeytyminen tai pitkittyminen, työttömyys, työkyvyn heikentyminen tai ennenaikainen eläköityminen”, kertoo Vastuu Groupin Petri Tuomela.   

Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan haasteet

Rakennusalalla on huutava pula osaavista työntekijöistä, vaikka samaan aikaan alalla vallitsee korkeahko työttömyys.

- Vuonna 2018 rakennusalan ammatillisen tutkinnon suorittaneista joka kuudes oli työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen. Tällä on suuri vaikutus sekä ihmisten hyvinvointiin että julkiseen talouteen. Tulevien ratkaisupajojen tavoitteena on koota toimijoita eri sektoreilta ja toimialoilta yhteen, jotta voimme käydä rakentavaa vuoropuhelua alan hyväksi, kertoo Tuomela.

Tulevissa ratkaisupajoissa kokemusasiantuntijat tarkastelevat kira-alan kohtaanto-ongelmia kymmenestä eri näkökulmasta. Tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin.

Tehty työ näkyväksi

Suomessa on käynnissä lukuisia hyviä hankkeita ja projekteja, joiden vaikuttavuutta voitaisiin lisätä entisestään, mikäli niiden olemassaolo ja lopputuotokset olisivat nykyistä helpommin löydettävissä ja hyödynnettävissä. Digitaalinen työllistyminen -hankkeessa työelämän metrokartta kokoaa yhteen aiheeseen liittyvät aikaisemmat hankkeet ja projektit.

Syksyllä käynnistyvässä ratkaisupajojen sarjassa käsitellään aiemmin nostettuja ilmiöitä ja teemoja syvemmin. Syksyn ensimmäisen pajan teemana on alan houkuttelevuus.

- Nopealla googlauksella löysin 14 projektia tai hanketta, joissa sivutaan toimialan houkuttelevuuden parantamista. Me tulemme kutsumaan heidät kaikki mukaan pohtimaan ratkaisua tähän ongelmaan, kertoo Tuomela.

Syksyn ja kevään ratkaisupajojen sisältöihin ja aikatauluihin on mahdollista tutustua ratkaisupajojen sivuilla>>

Ilmoittaudu 7.9.2021 järjestettävään ratkaisupajaan täällä>>