Työelämäyhteistyön ja turvallisuusosaamisen edistäminen prosessialalla

16.04.2018

NuPro-hankkeen yhteistyöverkostoa hankkeen 1. työpajassa 20.3.2018 TTY:llä.

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa ja se tarjoaa monipuolisia tehtäviä prosessialan ammattilaisille. Turvallisuusosaaminen on alalla keskeinen osa ammattitaitoa. TTY:llä käynnistyneessä NuPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja ammatillisten opiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittämiseen.

Ammatillinen koulutuksen uudistuessa prosessiteollisuuden työpaikoille tarvitaan uusia toimintatapoja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen sekä opiskelijoiden ohjaamiseen ja riittävän turvallisuusosaamisen varmistamiseen. Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) on käynnistynyt NuPro-tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten työntekijöiden valmiuksia työskennellä turvallisesti prosessiteollisuudessa. Tutkijat etsivät turvallisuuden edistämistä tukevia ratkaisuja uusien prosessiteollisuuden ammattilaisten työelämävalmiuksien, turvallisuusosaamisen ja ohjaustoiminnan kehittämiseen.

– Turvallisuusosaamisen kehittäminen on työpaikkojen, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteinen asia. Hankkeen aikana päästään pohtimaan hyviä käytäntöjä opiskelijoiden ohjaukseen ja yhteistyön kehittämiseen yhdessä eri osapuolten kanssa, hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sari Tappura kertoo. 

Hankkeen verkostossa on mukana seitsemän prosessiteollisuuden yritystä ja viisi ammatillista oppilaitosta.

– Prosessiteollisuudessa on fysikaalisten riskien ohella kemiallisia riskejä, joita on tärkeä hallita opetuksessa. Haluamme lisätä turvallisuutta niin, että kaikki toimijatasot ovat mukana, kertoo prosessialan koulutuspäällikkö Ari Holsti Tredusta. 

Hankkeen lopputuloksena julkaistaan turvallisuusosaamisen kehittämistä sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edistämistä tukevia toimintamalleja. Tulokset ovat julkisesti saatavilla hankkeen päättyessä lokakuussa 2019. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan kuitenkin jo hankkeen aikana.

– Laajan verkoston ansiosta hankkeen tulokset saadaan tehokkaasti käyttöön, Sari Tappura kertoo.

Hankkeesta antaa lisätietoja projektipäällikkö Sari Tappura, TkT, puh. 040 849 0365, sari.tappura@tut.fi.
TTY:n tiedote

NuPro-hanke

  • Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa - Nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen
  • Kesto 2/2018–10/2019
  • Koordinointivastuu Tampereen teknillinen ylioppisto, turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmä (CSME)
  • Verkostossa seitsemän prosessiteollisuuden yritystä: Boliden Harjavalta, CP Kelco Oy, Finex Oy, Freeport Cobalt Oy, Kiilto Family Oy, Neste Oyj ja Nornickel Harjavalta.
  •  Yhteistyöoppilaitoksina Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä EKAMI, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
  • Hankkeen verkostoon kuuluvat myös AMKE ry, Ammattiliitto Pro, Kemianteollisuus ry, Opetushallitus, STM, Teollisuusliitto, Tukes ja Työturvallisuuskeskus.
  • Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, TTY ja kumppaniyritykset