Tutkintoon johtava ammatillinen työvoimakoulutus ei saa keskeytyä

27.11.2015

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää, että OKM ja TEM pikaisesti sopivat menettelystä, jolla turvataan tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen hankinta vuosina 2016–2017 hallinnollisista muutoksista huolimatta.

Hallitusohjelmassa päätetyn toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin osana työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat syyskuussa sopineet, että tutkintoon johtava toisen asteen ammatillinen koulutus on kokonaan OKM:n vastuulla vuoden 2018 alusta alkaen. Nykyisin ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta hankitaan myös työvoimakoulutuksessa.

Tieto linjauksesta on saatava pikaisesti koulutusta hankkivien viranomaisille, AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen muistuttaa. Hallinnollinen muutos ei saa johtaa toiminnan katkeamiseen, mikä haittaisi koulutetun työvoiman saatavuutta ja työttömien työllistymistä.

TEM on syyskuun lopulla ohjeistanut, että OKM:n vastuulle siirtyviä koulutuskokonaisuuksia koskevat hankinnat tulee toteuttaa siten, että ne päättyvät viimeistään vuoden 2017 loka-joulukuussa. Näin varmistetaan, ettei vuodelle 2018 synny menovarauksia OKM:öön siirtyvistä koulutuskokonaisuuksista. Tämän ohjeen mukaisesti ELY-keskukset suuntaavat koulutuksen hankintaa perustutkintoa lyhempiin koulutuksiin.

Mainittu linjaus tarkoittaa, että vuoden 2016 aikana ammatilliseen perustutkintoon johtava työvoimapoliittinen koulutus on loppumassa noin 1,5 vuodeksi. Opetushallituksen tietokannan mukaan 2012–2014 työvoimakoulutuksena perustutkinnon suoritti noin 4000 henkilöä vuosittain, heistä 1100 valmistui vuosittain sosiaali- ja terveysalalle.

Työttömyys syntyy pääsääntöisesti rakenteellisten muutosten seurauksena, joten monella työttömäksi jäävällä on edessä ammatinvaihto. Tähän vastataan parhaiten ammatillisilla perustutkinnoilla, minkä vuoksi ne ovat olleet tärkeitä työvoimakoulutuksessa.

Tutkintoon johtamaton koulutus sekä ammatti- tai erikoisammattitutkintoon johtava lisäkoulutus palvelevat parhaiten omalla alallaan ammattitaidon laajentamista tai päivittämistä tarvitsevia. Erityisesti teknillisillä aloilla tutkintotoimikunnat asettavat tiukat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittajille eivätkä ne näin ollen ole tosiallinen vaihtoehto työttömälle, ammattia vaihtavalle henkilölle.

Lue AMKEn kannanotto.