Tutkimus: Musiikkialan työelämä on murroksessa

07.03.2018

Musiikkialan työelämä on erittäin suuressa murroksessa, todetaan Suomen konservatorioliiton musiikkialaa koskevassa raportissa. 

Tutkimustulosten mukaan perinteiset työpaikat musiikkioppilaitoksissa ja orkestereissa ovat vähentyneet, ja vapaan kentän osuus on kasvanut. Moni tutkimukseen osallistunut uskoi myös, että musiikin käyttö esimerkiksi terveydenhuollossa tulee lisääntymään voimakkaasti ja osa näki luovan osaamisen kysynnän lisääntyvän tulevaisuudessa myös muilla toimialoilla. 

Uusia taitoja tarvitaan

Ammattitaitovaatimukset ovat muuttuneet myös musiikkialalla. Vapaalla kentällä menestymiseen tarvitaan vankan musiikillisen osaamisen lisäksi nykyään muita apuja kuten henkilökohtaisia suhteita, verkostoja ja markkinointiosaamista. 

- Vapaalla kentällä toimiminen vaatii paitsi yrittäjämäistä asennetta, konkreettista yrittäjäosaamista, mikä on monelle musiikkialan toimijalle edelleen vierasta, raportissa todetaan.

Usko omaan työllistymiseen vahva

Musiikkialan yleisen työllisyystilanteen epävarmuudesta huolimatta 70 prosenttia vastaajista uskoi oman työllisyystilanteensa paranemiseen tulevaisuudessa. Myös suurin osa alan työllisyyskehityksen huononemiseen uskovista arvioi kuitenkin oman työllisyystilanteensa paranevan. Raportin mukaan seitsemän prosenttia vastaajista arveli oman tilanteensa heikentyvän ja 23 prosenttia arvioi sen pysyvän ennallaan

Tilastokeskuksen mukaan musiikkialan toisen asteen tutkinnon suorittaneesta työikäisestä väestöstä työllisiä 61 prosenttia, enemmän kuin kaikilla aloilla yhteensä tai kulttuurialoilla yhteensä. 

-  Tulos on erittäin hyvä, etenkin kun huomioidaan musiikkialan muita aloja suurempi jatko-opintoihin siirtyvien määrä; Konservatorioliiton kyselyiden perusteella 60–70 prosenttia musiikkialan perustutkinnon suorittaneista tavoittelee ensisijaisesti jatko-opintoihin ja vain alle viisi prosenttia työsuhteeseen pääsyä.

Tutkimuksessa selvitettiin musiikkialan perustutkinnon lukuvuosina 2011–2016 suorittaneiden sijoittumista työelämään ja jatko-opintoihin, toimeentuloa, eri taustatekijöiden vaikutusta sijoittumiseen sekä vastaajien käsityksiä koulutuksesta ja sen vaikuttavuudesta eritysesti työllistymiseen. Kysely toteutettiin Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y:n toimeksiannosta ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella huhti-toukokuussa 2017. 

Plussana tanssitaito: Musiikkialan perustutkinnon lukuvuosina 2011–2016 suorittaneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin