Turvapaikanhakijoilla työkokemusta rakennus- ja kuljetusaloilta

21.03.2016

Opetushallitus on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuvannut uusia mahdollisia toteutusmalleja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Tavoitteena on nopeuttaa kotoutujien etenemistä työelämään ja jatko-opintoihin.

Uusien toteutusmallien kehittämiseksi tehdyn kartoituksen mukaan enemmistöllä turvapaikanhakijoista (69 %) on peruskouluopintoja 7–9 vuotta. Lukio-opintoja on noin puolella. Ammatillisia opintoja on 14 prosentilla. Ammatillisten opintojen vähäinen määrä voi selittyä sillä, että kartoitettujen lähtömaissa monet konkreettiset, käsillä tehtävät työt opitaan tekemällä eikä ammatillinen koulutus välttämättä ole yleinen. Eniten ammattiopintoja on rakennusalalta sekä teollisuusalalta.

Selvityksen mukaan 90 prosentilla turvapaikanhakijoista on aikaisempaa työkokemusta. Eniten työkokemusta on kertynyt rakennus- ja kuljetusaloilta.

Rakennusmiehinä, rakennusmaalareina, rakennusinsinööreinä ja muissa rakennusalan ammateissa on työskennellyt 27 prosenttia. Taksinkuljettajina, linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajina sekä muissa kuljetusalan tehtävissä työskennelleitä on 21 prosenttia.

Korkeakouluopintoja oli takanaan 27 prosentilla ja 16 prosenttia ilmoitti suorittaneensa tutkinnon, yleisimmin kandidaatin tutkinnon. Seitsemällä prosentilla ei ole koulutustaustaa lainkaan.

Kartoitetuista suurin osa osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään tai kielellä, jolla on opiskellut. Kyseessä on kuitenkin usein muu kuin latinalainen kirjaimisto, kuten esimerkiksi arabialaiset aakkoset. Seitsemän prosenttia ei osaa lukea tai kirjoittaa millään kielellä.

– Hyvin onnistunut kotoutuminen ja työllistyminen voivat olla mahdollisuuksia vastata Suomen huoltosuhteen haasteeseen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin. Tämän selvitys toimii hyvänä pohjana kotoutumisjärjestelmämme parantamiselle, ja opetus- ja kulttuuriministeriössä olemme jo käynnistäneet muutostarpeiden arvioinnin koulutusjärjestelmämme joka portaalla, sanoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaanottaessaan selvityksen tänään maanantaina.

Tällä hetkellä 1–1,5 vuoden pituinen kotoutumiskoulutuksen laajuus on 48–54 opintoviikkoa sisältäen kieli- ja viestintäopintoja sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja.

Uusissa toteutusmalleissa kotoutumiskoulutuksen keskeisenä, kaikille yhteisenä sisältönä olisivat kieliopinnot, suomalainen yhteiskunta ja työelämä sekä kouluttautumismahdollisuudet. Sen jälkeen opinnot eriytyisivät kohderyhmittäin, tavoitteena mahdollisimman nopea integroituminen muuhun koulutusjärjestelmään ja työelämään.

Kartoituksen perusteella voidaan sanoa, että jatkossa vastaanottokeskuksessa voitaisiin järjestää turvapaikanpäätöstä odottaville luku- ja kirjoitustaitoa sekä muita opiskeluvalmiuksia vahvistavaa koulutusta. Kotoutumiskoulutus puolestaan tulisi toteuttaa nykyistä työelämälähtöisemmin niin, että luokkaopiskelun ohessa on säännöllisiä työssäoppimisjaksoja ja/tai ammatillisia opintoja.

Selvityksen toteutti Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipiste. Kartoitus tehtiin tammi-maaliskuun 2016 aikana ja siinä haastateltiin 1004 turvapaikanhakijaa yhteensä 32 maasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Selvitys

Opetushallituksen tiedote