Turvallisuusalan ammatilliset tutkinnot turvaavat osaamisen

11.01.2023

Vartiointialan viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet keskusteluun turvallisuusalan koulutuksen. Vartijaksi tai järjestyksenvalvojaksi voi päästä vain muutaman kymmenen tunnin koulutuksella.

- Turvallisuusalalla on tarjolla myös laajaa ammatillista koulutusta, jonka avulla voidaan varmistaa henkilöstön ammattitaito ja soveltuvuus, painottaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Ammatillisena koulutuksena turvallisuusalalla voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

Turvallisuusalan koulutuksen järjestämisluvan myötä oppilaitoksella on oikeus järjestää myös väliaikaisen vartijan (40h) ja vartijan peruskoulutusta (80h). Turvallisuusalan perustutkinnon koulutus kestää noin kolme vuotta. Turvallisuusalan perustutkintoon kuuluu järjestyksenvalvoja- ja vartijakoulutukset. Koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa pyytää opiskelijasta suppean turvallisuusselvityksen poliisilta.

Vuosittain lähes 1 400 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan tutkintoja, joista noin 60 prosenttia on perustutkintoja. Näiden lisäksi noin 1 000 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan kursseja tai tutkinnon osia. Turvallisuusalan tutkintokoulutusta tarjoaa 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

- Koska suuri osa koulutetuista järjestyksenvalvojista tai vartijoista suorittavat vain pätevyyskursseja, olisi tärkeää, että tutkintoon johtavia opintoja olisi mahdollista jatkaa työssä oppisopimuksella. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja alan yritysten kesken, toteaa toimitusjohtaja Lamppu.

Turvallisuusalan tutkinnot ovat nk. SORA-tutkintoja, joissa edellytetään, että opiskelijan terveydentila ja toimintakyky vastaavat jo hakuvaiheessa alan käytännön tehtävien vaatimuksia. Esimerkiksi tietyt psyykkiset sairaudet ovat este tutkinnon suorittamiselle. Lisäksi soveltuvuuskokeessa nolla pistettä saanut hakija voidaan jättää valitsematta koulutukseen.

- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa perustutkintoon hakeutuville pidetään soveltuvuuskoe, johon sisältyy myös ennakkotehtävä. Ennakkotehtävän palauttaneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, tiivistää vararehtori Hellevi Lassila.

- Soveltuvuuskokeessa selvittämme henkilön asenteita. Turvallisuusala on asiakaspalvelua, jossa tilanteiden ennakoinnilla ja keskustelutaidoilla on suurin merkitys, Sedun turvallisuusalan opettaja Joni Lehtinen kertoo.

AMKE pitää tärkeänä turvallisuusalan koulutuksen jatkuvaa kehittämistä.

- Tutkinnon suorittaminen lyhyen koulutuksen sijaan parantaisi turvallisuusalalla työskentelevien osaamista ja vähentäisi ongelmatilanteita, toteaa toimitusjohtaja Lamppu.