Turvallisuus on yhteinen asia

18.02.2016

TURVIS-verkosto kokoontui Tampereella pohtimaan toisen asteen oppilaitosten turvallisuuden parantamista. Verkoston kokouksessa mukana olivat AMKE Oy:n toimitusjohtaja Tellervo Tarko sekä verkoston työryhmästä Kim Lindroos (Amisto), Marika Peuraniemi (Tredu), Minna Mari Virtanen (Sataedu), Pia Nissinen (Sakky), Vesa Takko (Keuda), Erkki Mäntymaa (JAO) ja Terho Moisio (Omnia).

Ajatus TURVIS-verkoston perustamisesta syntyi Opetusalan Turvallisuusfoorumissa 2015, jolloin toisen asteen oppilaitosten turvallisuuden parissa työskentelevät perustivat valtakunnallisen toisen asteen oppilaitosten turvallisuusverkoston, TURVIS-verkoston.

Olemme yhteisesti todenneet, että turvallisuus on itsestäänselvyys, mutta se ei synny tyhjästä!

Jo perustamiskokouksessa huomattiin, kuinka eri tavoin turvallisuusasiat on vastuutettu ja organisoitu riippuen koulutuksen järjestäjästä. Verkoston yksi tavoite onkin hyvien käytäntöjen levittäminen ja parhaiden toimintamallien laajempi hyödyntäminen oppilaitosten välillä. Tavoitteena on tukea oppilaitosten arjen turvallisuustyötä. Myös sattuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista on hyvä ottaa oppia. Turvallisuus on yhteinen asia!

Yhteisiksi haasteiksi turvallisuustyön arjessa nousevat muun muassa turvallisuusdokumentaatio, turvallisuusviestintä, kiinteistöjen turvallisuustekniikka ja toimivat hälytysjärjestelmät, SORA-lainsäädännön vaikutukset turvallisuuteen, yhteisöllisyys ja turvallisuutta luova pedagogiikka, turvallisuusasioiden koordinointi ja johtaminen oppilaitoksessa, lainsäädäntö ja opettajien toimivaltuudet, opiskelijoiden osallistaminen turvallisuuden parantamiseen,  henkilöstölle suunnattu jatkuva turvallisuuskoulutus, turvallisen toiminnan valvonta sekä kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen. Lisäksi huolta aiheuttavat extremismin ja radikalisoitumisen kysymykset.

TURVIS-verkosto on koolla myös tämän kevään 2016 Opetusalan Turvallisuusfoorumissa ja kutsummekin kaikki turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet toisen asteen opetusalan henkilöt mukaan tähän koulutusristeilyyn 27.4.–29.4.2016. Ohjelmassa on TURVIS-verkoston esittely ja verkostokokous, johon kaikki ovat tervetulleita ideoimaan ja kehittämään verkoston toimintaa tulevaisuudessa.

Suomen Palopäällystöliitto: ”Turvallisuusfoorumin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja näin edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen kehittämiseksi. Foorumi on lisäksi erinomainen verkostoitumistilaisuus opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneille.”

Lisätietoja Opetusalan Turvallisuusfoorumista. Tavataan huhtikuussa Foorumissa koulutusristeilyllä!

Kaikki oppilaitosturvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä kiinnostuneet kutsutaan mukaan myös 8.9.2016 Jyväskylässä järjestettävään turvallisuuden ajankohtaispäivään Vastuuta ei voi ulkoistaa – oppilaitosten turvallisuustyö käytännössä. Päivän aikana tutustumme asiantuntija-alustuksin oppilaitosten turvallisuustyön käytäntöihin ja sen organisoimisen erilaisiin malleihin. Kuulemme myös lisää TURVIS-verkoston työstä ja pohdimme yhdessä painopistealueita verkoston työlle lähitulevaisuudessa.
Samassa yhteydessä 7.–9.9. Turvallisuus 2016 -tapahtuma Jyväskylässä.

Koulutuksen ohjelma ja sisältö tarkentuvat lähiaikoina. Varmista tarkempi info koulutuksesta ensimmäisten joukossa ja ilmoita yhteystietosi. Samalla saat tietoa TURVIS-verkoston toiminnasta.

TURVIS-verkosto kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ja ideoimaan oppilaitosten turvallisuustoiminnan systemaattista ja jatkuvaa kehittämistyötä. Seuraa blogikirjoituksia AMKEn verkkosivuilla.
Verkostoa luotsaa ensimmäiset kaksi vuotta Minna Mari Virtanen Sataedusta
Sähköposti: minnamari.virtanen@sataedu.fi ja puh. 040 199 4218.