Tuomo Puumala AMKEpäivillä: Seuraavalla vaalikaudella keskityttävä peruskouluun

11.04.2018

AMKEpäivien toisena päivänä sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala valotti kysymyksiä, jotka jäävät nykyiseltä eduskunnalta vaalikeskusteluihin ja edelleen seuraavaan vaalikauteen. Tärkeimmäksi kysymykseksi Puumala nosti esiin tarpeen keskittyä peruskouluun ja perustaitojen vahvistamiseen.

Puumala esitti yhdeksi vaihtoehdoksi ja ratkaisuksi systemaattisempaa varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä. Puumala esitti, että ennen siirtoa kolmannelle vuosiluokalle sijoittuisi tsekkauspiste, jossa tarkistettaisiin perustaitojen -lukemisen ja kirjoittamisen- sujuminen.

- Perustaitojen on oltava kunnossa, jotta uusi moderni ammatillinen koulutus voi ottaa oppijan vastaan ja kouluttaa ammattiin. Tarvitaan lukutaito ja laskutaito. Nivelvaiheen siirtymiin tulee nyt pistää panosta, Puumala totesi. 

Puumalan mukaan kaikkien; puolueiden, etujärjestöjen ja osaajien, on valmistauduttava myös keskusteluun siitä, millainen koulutuspolku meillä kokonaisuudessa on. Tämä tarkoittaa käytännössä keskustelua velvoittavan esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi, sekä oppivelvollisuuden laajentamista toisella puolelle. Puumala toivoi, että keskustelu näistä ei mene kyllä-ei -vääntämiseksi, vaan puhutaan sisällöistä. Tässä kaikilla on oma roolinsa. 

Ministeri kesken kehysriihen rohkaisemaan AMKEpäivien osallistujia

AMKEpäiville saatiin kesken hallituksen kehysriihineuvottelujen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri kehotti seuraamaan kehysriihen tiedotusta iltapäivän ja illan aikana. On tiedossa, että hallitus keskustelee tiiviisti ratkaisuista osaajapulaan ja kohtaanto-ongelmaan. 

Ministeri rohkaisi koulutuksen järjestäjiä käyttämään ammatillisen koulutuksen uuden lain mahdollistamia keinoja mm. tarjoamalla tutkinnon osia nykyistä enemmän. 

- Olisiko jatkossa tarpeen tarjota myös tutkinnon osia pienempiä kokonaisuuksia? ministeri kysyi puheenvuorossaan.

AMKEn puheenjohtaja Leena Linnainmaa kysyi ministerin ratkaisuista nostaa toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuutta. Vastauksessaan ministeri korosti varhaiskasvatuksen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn merkitystä. 

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen halusi myös puheessaan kiittää AMKEn kanssa tehdystä yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen reformin valmistelussa. Hän kertoi, että henkilövaihdoksista huolimatta yhteistyö amkelaisten ja ammatillisen koulutuksen kentän kanssa varmasti tulee jatkumaan tiiviinä.