Tulevat vaalit ja maakuntauudistus esillä Johdon foorumissa

25.09.2018


Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn perjantaina 21.9. järjestämässä Johdon foorumissa suunnattiin katseet kohti seuraavaa hallitusohjelmaa sekä maakunta- ja sote-uudistusta. Tilaisuuteen osallistui 60 ammatillisen koulutuksen johtajaa. 

Jatkuva oppiminen turvana työn ja yhteiskunnan muutoksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsausta esitellyt neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen totesi, että Suomella on hyvät edellytykset tulla maailman osaavimmaksi kansaksi.

- Tämä edellyttää kuitenkin koulutus- ja osaamistason nostamista, kansainvälisyyden lisäämistä sekä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Turunen korosti, että toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Muutama vuosi sitten puhuttiin siitä, miten uusi teknologia vie mennessään työpaikat. Nyt yritykset raportoivat yhä useammalle alalle laajenevasta osaajapulasta. 

- Osaamisen jatkuvaa kehittämistä varten pitää luoda aikuisten koulutukseen rahoitusperiaatteet, joissa on määritelty yksilöiden, yhteiskunnan ja työnantajien vastuut.

Ammatillisesta koulutuksesta on moneksi

AMKE:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu nosti esiin ammatilliselle koulutukselle asetetut monet tehtävät, jotka jäävät usein julkisessa keskustelussa unohduksiin. Koulutukselta odotetaan työelämän ammattitaitovaatimuksiin vastaamista niin nuorten ammattiin tulevien kuin aikuistenkin osalta. Koulutus tukee osallisuutta ja antaa hyvän elämän rakennuspuita. Lisäksi ammatillinen koulutus tukee yrityksiä ja työpaikkoja niiden kehittämisessä. 

Lampun mukaan ammatillista koulutusta tulee kehittää kokonaisuutena.

- Tarvitsemme selkeän osaamisstrategian, jossa määritellään esimerkiksi jatkuvan oppimisen tavoitteet sekä rahoitus ja siihen liittyvät pelisäännöt niin yksilön, työnantajien kuin yhteiskunnankin näkökulmista.

- Vuoden 2019 vaalivaikuttamisessa korostuu yhteistyö koko AMKE jäsenkentän kesken ja keskeisten sidosryhmien kanssa, Lamppu totesi.

Kasvupalvelu-uudistus avaa uusia mahdollisuuksia

Maakuntauudistuksessa nykyiset yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään kasvupalveluiksi. Uudistuksella tavoitellaan vahvempaa asiakaslähtöisyyttä ja parempaa vaikuttavuutta mm. hyödyntämällä palvelutuotannossa markkinoita uudella tavalla. 

Teollisuusneuvos Marjukka Aarnio Työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi, että jokainen maakunta päättää itse, minkä osan palveluista se tuottaa itse ja missä määrin hyödyntää järjestöjen ja yritysten palvelutarjontaa.

- Ammatillisen koulutuksen järjestäjien pitää olla uudistuksen kanssa hereillä, Aarnio painotti.

Case Siun sote

Siun sote yhdistää samaan organisaatioon Pohjois-Karjalan 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä keskussairaalan, ympäristöterveydenhuollon, pelastuslaitoksen sekä Joensuun kaupungin työterveysliikelaitoksen.

- Uudistuksen taustalla on mm. väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja aluekehityksen muutos.  Työelämään ei ole enää tulossa uutta väkeä kaikkialla Suomessa, kertoi maakuntauudistuksen johtaja ja Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

Pirskasen mukaan osaavan henkilöstön rekrytoinnissa onnistuminen on ratkaisevan tärkeää myös tämän uudistumisen läpiviemisessä.