Tredu: henkilöstön sitoutuneisuus ja osaaminen näkyvät opiskelijakyselyiden vastauksissa

26.10.2018

Vaikka ammatillinen koulutus on suuressa muutoksessa, yli 1300 Tredussa tänä syksynä aloittanutta opiskelijaa on arvioinut opintojen alkuvaihettaan positiiviseen sävyyn. 

Opiskelijoiden hyvä palaute kertoo siitä, että myllerrysten keskellä Tredun henkilökunta tekee silti hyvää työtä ja auttaa opiskelijoita alkuun uusilla opintopoluilla.

Ammatillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioinen on tyytyväinen palautekyselyn tämän hetkisiin tuloksiin. Kallioisen mukaan Tredussa tehdään hyvää työtä opiskelijoiden oppimisen eteen.

– Suuri kiitos koko henkilökunnalle. Muutos vaati kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Kuten kyselyn tulokset osoittavat, jokapäiväinen työ kuitenkin palkitaan tyytyväisinä opiskelijoina, sanoo Kallioinen.

Tredu on uusien opiskelijoiden suosiossa

Opiskelijat arvioivat kysymyksiä asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 5 tarkoittaa täysin samaa mieltä.

Toteama ”pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa” keräsi keskiarvon 4,7. ”Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani” sai vastauksissa keskiarvon 4,4. ”Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan” keräsi keskiarvon 3,7.

Hyvin suuri osa opiskelijoista on ollut tyytyväisiä ensimmäisiin kuukausiin Tredussa, sillä toteama ”olen tyytyväinen opintojeni alkuvaiheeseen” sai vastauksissa keskiarvon 4,4.

Kyselyn lopussa opiskelijat arvioivat asteikolla 1–10, kuinka mielellään he suosittelisivat Tredua oppilaitoksena. Yli 1300 vastaajasta 80% suosittelisi Tredua mielellään tai erittäin mielellään (arvosanat 8–10).

Uusille ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille suunnattu amispalaute otettiin valtakunnallisesti käyttöön heinäkuussa 2018. Palautetta kerätään opiskelijoilta opintojen alkuvaiheessa ja valmistumisen kynnyksellä.

Kyselyssä uudet opiskelijat arvioivat opintojen aloitusvaihetta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), opiskeluilmapiiriä ja antavat oppilaitokselle yleisarvion.