Todistustiedot Koski-tietovarantoon 15.5. mennessä!

03.03.2020

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat kevään yhteishaussa – haussa mukana olevien ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden todistustiedot tulee olla Koski-tietovarannossa 15.5. mennessä!

Ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön ammatilliseen perustutkintoon perustuvan todistusvalinnan kevään 2020 yhteishaussa. Todistusvalinnassa ovat ammatillisista tutkinnoista valinnoissa huomioidaan 1.8.2015 jälkeen suoritetut ammatilliset perustutkinnot. Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta muodostuu kahdesta kokonaisuudesta:

1.    Perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

2.    Perustutkinnon painotettu keskiarvo

Keväällä 2020 ammatilliseen perustutkintoon valmistuvien opiskelijoiden suoritetiedot tulee olla Koski-tietovarannossa viimeistään 15.5.2020 Tutkinnon vahvistuspäivämääräksi voidaan Koski-tietovarannossa merkitä myös myöhäisempi päivämäärä, mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2020.

Jos suoritetiedot eivät ole tietovarannossa 15.5. ei opiskelija ole kelpoinen osallistumaan kevään yhteishaun todistusvalintaan.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston asiantuntija Samuli Maxeniuksen mukaan kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, että kevään todistusvalintaan osallistuvien opiskelijoiden opintosuoritukset valmistuvat ja tuleva kirjatuksi Koski-tietovarantoon määräaikaan mennessä.

- Jos suoritukset eivät ole ajoissa Koskessa, ei opiskelija ole kelpoinen osallistumaan kevään todistusvalintaan ja siten pääsy ammattikorkeakouluopintoihin viivästyä seuraaviin hakuihin, Maxenius toteaa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee myös varmistaa, että hakuun osallistuvien vuonna 2017 tai sen jälkeen ammatilliseen perustutkintoon valmistuneiden henkilöiden tutkintotiedot löytyvät Koski-tietovarannosta 15.5.2020.

Opetushallitus toimittaa listan näistä henkilöistä ammatillisen koulutuksen järjestäjille tarkistettavaksi ja täydennettäväksi 17.4.2020 mennessä. Toivottavaa olisi, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät päivittäisivät itse vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden henkilöiden perustutkintojen painotetut keskiarvot Koski-tietovarantoon.

1.8.2015-2016 välillä ammatillisen perustutkinnon valmistuneiden hakijoiden tulee toimittaa itse kopio tutkintotodistuksesta hakulomakkeen liitteenä.

Korkeakoulujen todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020.

Opetushallituksen toimintaohje koskien ammatillisen perustutkinnon todistusvalintaa ammattikorkeakouluissa.

Lisätietoja:
KOSKI-tietovaranto: koski@opintopolku.fi
Opiskelijavalintaan ja hakeutumiseen liittyvissä asioissa: korkeakoulutiimi@opintopolku.fi
AMK-opiskelijavalintahanke:  amk.opiskelijavalintahanke@metropolia.fi
Ammattikorkeakouluun-verkkosivut: www.ammattikorkeakouluun.fi