Syksyn ammattiopinnot alkaneet hyvin, henkilöstön jaksaminen huolestuttaa

06.10.2020

Ammatilliset opinnot ovat käynnistyneet syksyllä pääosin oppilaitoksessa tapahtuvana opetuksena tai työelämässä oppimisena. Pitkittyneen koronakriisin seurauksena ammatillisen koulutuksen henkilöstön jaksaminen on kuitenkin koetuksella, selviää Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn seurantakyselystä ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Huoli henkilöstön jaksamisesta

Kyselyssä nousi esiin huoli ammatillisten oppilaitosten henkilöstön hyvinvoinnista. Koulutuksen järjestäjistä 75 prosenttia arvioi, että koronakriisin seurauksena henkilöstön yleinen jaksaminen on hieman tai selkeästi heikommalla tasolla. Kesälomakausi auttoi poikkeuskeväästä palautumisessa, mutta pitkittyessään kriisi koettelee psyykkistä jaksamista.

Koulutuksen järjestäjät ovat käynnistäneet useita toimia, joilla pyritään tukemaan henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Esimerkiksi säännölliseen koronaan liittyvään tiedotukseen on panostettu, työhyvinvointia seurataan kyselyillä ja yhteydenpidolla ja etätyöskentelyyn on hankittu välineistöä hyvän ergonomian varmistamiseksi.

- Näitä tuloksia vasten oppivelvollisuuden laajentamisen erittäin tiukka toimeenpanoaikataulu huolestuttaa. Tulisi harkita vakavasti onko tämä oikea aika toteuttaa uudistus, sanoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

Opinnot alkaneet pääosin hyvin syksyllä

Syksyn opinnot ovat käynnistyneet valtaosin oppilaitoksessa tapahtuvana opetuksena tai työelämässä oppimisena. Lähes kaikki opiskelijat on tavoitettu syyskuun alkuun mennessä ja opinnoissaan keväällä jälkeen jääneille opiskelijoille on aloitettu erilaisia tukitoimia. Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että koronakriisi on lisännyt vain vähän opintojen keskeyttämistä.

Korona vaikeuttaa edelleen merkittävästi oppimista työelämässä koulutus- ja oppisopimuksella. Syksyn alku oli kevääseen verrattuna selvästi parempi ja monet opiskelijat pääsivät palaamaan työpaikoille jatkamaan opintoja. Palvelualoilla tilanne on kuitenkin vaikeutunut viime kuukausina entisestään.

Näyttöjen järjestämisessä työpaikoilla on suurta alakohtaista vaihtelua. Normaalisti näytöt suoritetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Koronaepidemian takia ammatillisen koulutuksen lakiin on tehty väliaikainen muutos, jonka mukaan näyttöjä voidaan toteuttaa myös oppilaitoksen ympäristöissä. Tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt yli puolet vastaajista.

Viranomaisilta kaivataan selkeitä ohjeistuksia

Vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat onnistuneet hyvin ohjeistaessaan koulutuksen järjestäjiä valmistautumisessa syksyyn esimerkiksi koronatartuntojen ehkäisemisessä sekä toimintamalleissa koronatartuntojen ilmaantuessa. Reilu kolmannes vastaajista arvioi viranomaisten onnistuneen tyydyttävästi.

Koulutuksen järjestäjät ovat peräänkuuluttaneet viranomaisilta selkeitä ja helposti oppilaitosympäristöön soveltuvia käytännön ohjeita ja suosituksia. Tässä on vielä parantamisen varaa, toteaa Ågren.

AMKEn seurantaselvitys: Koronan vaikutukset ammatillisen koulutuksen toimintaan syksyllä 2020