Suunta ammattiosaamisen kehittämiselle

04.04.2016

Nykyistä ammatillisen koulutuksen järjestelmää on rakennettu savupiipputeollisuuden tarpeisiin ajalla, jolloin yhteiskuntamme oli toisenlainen, kun nyt.

Minkälaista on ammattiosaaminen, jolla työskennellään vielä 2070-luvulla?

Miten kouluttaa siihen, mitä ei vielä edes ole?

Toimintaympäristöä haastavat isot kysymykset kuten globalisaatio, digitalisaatio ja polarisaatio. Työstäkään ei ajatella samoin kuin ennen. Miten tämä kaikki muuttaa meidän tapaamme kouluttaa ammattilaisia? Minkälaisia ammattilaisia ja minkälaista osaamista tarvitaan?

Ammattiosaaminen 2025 –strategia on AMKEn jäsenten vastaus siihen, mikä on se ammatillisen koulutuksen reformin suunta, josta löytyy uudistuvan ammatillisen koulutuksen voimavarat. Tätä tulevaisuuskeskustelua käydään AMKEn yhteistyöfoorumissa 5.–6.4.

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisen merkittävyyden painoarvoa on tarkoitus nostaa reformin myötä. Ammatillisen koulutuksen reformi tarvitsee selkeän tavoitteen. AMKEn Tulevaisuusvaliokunta esittää ammattiosaamisen arvostuksen ja painoarvon löytyvän, kun tunnustetaan ammatillisen osaamisen ja Suomen kilpailukyvyn välinen yhteys. Tavoitteet on asetettu korkealle. Haluamme tavoitella korkeinta luottoluokista AAA:

  • Ammatillinen osaaminen on ehdoton ylpeyden aihe
  • Ammatti on paras väylä työelämään
  • Ammattilaiset ovat työelämän tärkein voimavara

Mitä mieltä olet visiosta?

Koko asiakirja löytyy linkin takaa ja keskustelun aika on nyt.

Ammattiosaaminen2025_asiakirja

Ammattiosaaminen2025_kuva