Suomen Yrittäjiltä ja AMKElta yhteinen suositus erääntyvien lupakorttien voimassaolon pidentämiseen

05.05.2020

Suomen Yrittäjät ry ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittävät pätevyys- ja lupakortteja myöntäville tahoille, että ne joustaisivat pätevyyksien voimassaoloajoissa siten, että koronakriisin poikkeusrajoitusten aikana erääntyvien pätevyyksien voimassaoloa jatkettaisiin huomioiden alakohtaiset rajoitukset. 

Euroopan komissio on antanut suosituksen kuljetusalojen ammattipätevyyksien jatkamisesta kansallisesti koronakriisin yli. Lopulliset päätökset näin toimimisesta tehdään kansallisesti.

Suositus: Työelämän määräaikaisten korttien ja pätevyyksien väliaikainen jatkaminen koronakriisin aikana