Suomen PISA-menestys edelleen maailman huippua

03.12.2019

Suomi on säilyttänyt asemansa maailman huipulla, selviää OECD:n tuoreesta PISA-tutkimuksesta. Suomi sijoittuu vertailussa Euroopan toiseksi parhaaksi heti Viron jälkeen. Hyvien tulosten lisäksi tutkimuksesta löytyy myös huolestuttavia havaintoja. 

OECD-maiden kolmanneksi paras ja paras Pohjoismaa 

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat keskimäärin yhä parempia verrattuna OECD-maiden muihin nuoriin lukemisessa, laskemisessa ja luonnontieteissä. Suomalaiset nuoret olivat korkean osaamisensa lisäksi tyytyväisiä elämäänsä.

Positiivista on myös se, että Suomessa ei ole havaittavissa merkittäviä osaamiseroja koulujen välillä.

Perusosaamisen ongelmat jatkuvat

Suomen tulosten muutokset edelliseen mittaukseen pysyivät lievästä laskusta huolimatta lähes samalla tasolla. Luonnontieteissä osaaminen sen sijaan on laskenut. Heikkojen lukijoiden määrä on kasvanut vuoden 2009 8,1 prosentista 13,5 prosenttiin. 

Huolestuttavaa kehitystä on myös kasvava ero tyttöjen ja poikien osaamisessa. Erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt. Suomessa sosioekonominen tausta selittää entistä enemmän osaamiseroja. 

Oppivelvollisuus

Hallitus on budjetoinut perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 180 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022. Määräaikainen rahoitus ei riitä kääntämään osaamiserojen kasvua pysyvästi. Hallitusohjelman suurena koulutuspoliittisena suunnitelmana on oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen. 

Nivelvaiheen palvelut, kuten työpajat, valmentava koulutus ja vapaa sivistystyö, eivät yhdessä ammatillisen koulutuksen kanssa kykene yksinään korjaamaan näitä ongelmia. Sen sijaan perusopetukseen riittävä panostus antaa parhaat edellytykset nuorille menestyä myös ammatillisissa opinnoissa.

PISA-tulokset julkistettiin nyt seitsemännen kerran. Tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan osaamisen ja luonnontieteiden osaamisen sisältöalueilla. Vuoden 2018 PISA-tutkimukseen osallistui yhteensä 79 maata ja aluetta. Tutkimuksen kärkisijoilla ovat Kiinan suuria kaupunkeja sekä Singapore. 

Lue koko raportti