Romanit ammatillisessa koulutuksessa

15.04.2016

Opetushallituksen selvityksen mukaan romanien perusopetuksen jälkeisestä koulutuksesta suurin osa tapahtuu ammatillisissa oppilaitoksissa. Vastaajista 39 prosenttia oli suorittanut tutkinnon ammatillisessa koulutuksessa. Selvityksen mukaan romaniopiskelijat suoriutuivat ammatillisessa koulutuksessa lähes samalla tavoin kuin opiskelijat keskimäärin.

Romanien opinnot keskeytyivät hieman useammin kuin muiden opiskelijoiden. Keskeytymisen syynä ovat olleet heikot opiskeluvalmiudet, motivaatio-ongelmat, perhesyyt sekä ongelmat oppimiseen liittyvän työpaikan järjestämisessä. Varsinaiset oppimisvaikeudet eivät ole merkittävä keskeyttämisen syy.

Oppisopimuspaikkojen vaikea saatavuus estää oppisopimuskoulutuksen toteutumista, vaikka se on romanien keskuudessa kiinnostusta herättävä opiskelumuoto.

Romanit hakeutuvat lukioon harvemmin kuin muut. Lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon oli suorittanut vain 8 prosenttia vastaajista. Syynä tähän on se, että lukiota ei sisällöllisesti tunneta ja sen vaativuutta pelätään. Tiedetään myös, että lukio ei valmista suoraan ammattiin.

Vapaan sivistystyön oppilaitoskenttää romanit tuntevat lähinnä kansanopistojen osalta. Kansanopistojen kokemukset romanien kouluttamisesta olivat pääosin hyvin myönteisiä.

Selvityksen mukaan Romanien suhtautuminen oppivelvollisuuden suorittamiseen ja yleensä koulunkäyntiin on parantunut.  Romanioppilaiden oppivelvollisuuden suorittaminen on lisääntynyt 60 vuoden aikana huomattavasti, ja päättötodistuksen saaneiden osuus on noussut 25 prosentista yli 80 prosenttiin. Romanit saavat silti päättötodistuksen edelleen harvemmin kuin muu väestö.

Opetushallituksen tuore katsaus aikuisten romanien koulutustaustoihin on yksi Suomen romanipoliittisen ohjelman toimenpiteistä. Romaneille ja aikuisoppilaitoksille tehdyillä kyselyillä selvitettiin, millainen koulutushistoria Suomen aikuisella romaniväestöllä on, miten he suhtautuvat koulutukseen ja mitkä ovat heidän koulutustarpeensa. Romaniväestö vastasi kyselyyn aktiivisesti, vastauksia saatiin 327. Oppilaitosten vastaukset koskevat ensisijaisesti lukuvuotta 2013–2014.