Riikka Reina: Työelämälähtöisyys on muutakin kuin oppisopimus

15.02.2016

AMKEn asiantuntija Riikka Reina vastasi Terhi Säynäjärven Sunnuntaisuomalaisessa 7.2. olleeseen kolumniin koulutuksen mahdollisuuksista ja tulevista haasteista. Reinan mukaan Säynäjärven paneutuminen ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen oli kovin pinnallinen, joten hän esittääkin 14.2. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan useita keskustelun avauksia ja konkreettisia toimia, joilla ammatillista koulutusta ollaan viemässä eteenpäin.

Säynäjärven mainitsemaa oppisopimusta Reina pitää erinomaisena, mutta vaativana koulutusmuotona, jonka osuutta ammatillisesta koulutuksesta on varaa lisätä. Keski-Suomessa ammatillisen koulutuksen suorittaa oppisopimuksena 17 % opiskelijoista, kokomaassa 13–32 % maakunnasta riippuen.

Reina kuitenkin huomauttaa, että oppisopimus ei ole kaikkien tie:

- Kaikkien opiskelijoiden etu ei ole siirtyä palkkatyöhön, ilman riittävää ymmärrystä siitä, mitä haluaa isona tehdä, mitä osaa ja missä on hyvä.

Reinan mukaan koulutuksen siirtäminen työpaikoille vaatii uutta ajattelua oppilaitoksilta, opettajilta ja yrityksiltä. Työelämäyhteistyöstä esimerkkeinä Reina mainitseekin Iisalmen Ylä-Savon ammattiopiston sähköalan tutkinnon, jossa opetusluokat sijaitsevat yrityksen tiloissa ja opetustöitä tehdään uusimmilla laitteilla sekä Kajaanin Yritys-Amiksen ja autoalan, joka mainosvideollaan kutsuu opiskelijoita ja oppilaitoksia kumppanuuteen.

Hallituksen nyt valmistelema toiminta- ja rahoitusjärjestelmän reformi on Reinan mielestä ammatillisen koulutuksen tarvitsema uudistus, joka on tehtävä kokonaisuutena, jotta se vastaa eri alojen ja eri oppijoiden, eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Terhi Säynäjärven alkuperäinen kolumni helmikuun alusta.
Riikka Reinan mielipidekirjoitus.