Riikka Reina Suomenmaassa: Ammattikoulutusta on vaikea puristaa maakunnan kainaloon

25.11.2015

AMKEn asiantuntija Riikka Reina ruotii Suomenmaa-lehden haastattelussa tulevaa maakuntahallintoa ja sen vaikutusta ammatilliseen koulutukseen, mikäli ammatillinen jossain vaiheessa siirrettäisiin sen yhteyteen.

"Reina uskoo, että jos ammatillinen koulutus siir­ret­täi­siin vuonna 2019 aloittaville maakun­ta­hal­lin­noille, myös koulutuksen saavu­tet­ta­vuus huononisi nykyisestä."

Reina puhuu myös reformista:

Koulutuksen järjestäjillä on iso vastuu leikata järkevästi.

– Luotan siihen, että he tiedostavat vastuunsa. Vaikka alueilta löytyykin viisautta koulu­tu­sa­si­oissa, on hyvä että koulutuksella on ohjaus­me­ka­nismi keskus­hal­lin­nossa. Yhdessä koordinointi on tärkeää, etteivät kaikki tee samanlaisia linjauksia.

Esimerkiksi Etelä-Savossa kaikki järjestäjät ovat päättäneet luopua metallialan koulutuksesta.

AMK-puolella taas hammas­tek­nik­ko­kou­lu­tuk­sesta luopui sen ainoa järjestäjä. Koulutuksen uudestaan käyn­nis­tä­mi­seen toisella puolella Suomea tarvittiin ministeriön ohjausta."

Lue Riikka Reinan haastattelu kokonaan Suomenmaa-lehdestä.