Rakenteellinen uudistus on mahdollisuus ja välttämättömyys

28.01.2015

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen on välttämättömyys supistuvan rahoituksen vuoksi, sanoo toimitusjohtaja Petri Lempinen AMKE ry:stä.

Valtioneuvoston jo päättämät toisen asteen koulutuksen rahoituksen leikkaukset ulottuvat vuoteen 2017 asti. Ne merkitsevät jopa 20 prosentin vähennystä ammatilliselle koulutukselle vuoden 2012 rahoitustasosta.

- Puoluejohtajien vaalilupaukset olla leikkaamatta koulutuksesta eivät tarkoita jo tehtyjen päätösten perumista, Lempinen arvioi realistisesti.

Työelämän ja väestön koulutustarpeet tiedetään parhaiten alueilla. Tämän vuoksi ratkaisutkin on suunniteltava siellä, ei ministeriössä.

- Ammatillisen koulutuksen toimijoiden on pidettävä aloite omissa käsissään, Lempinen kannustaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesityksiä toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Useimmat ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistelevat jo fuusioita tai toimintansa uudelleen organisoimista muuten.

Lempinen avasi keskiviikkona 28. tammikuuta Helsingissä AMKE Oy:n järjestämässä järjestetyssä yhtiöittämisen ja verotuksen ajankohtaispäivässä. Yhtiöittämiskysymykset ovat nousseet esille ammatillisessa koulutuksessa toisen asteen rakenneuudistusten yhteydessä.

Yhtiöittämisen ja verotuksen teemat vahvasti agendalla

Myös yhtiöittämiskysymykset ovat nousseet esille ammatillisessa koulutuksessa toisen asteen rakenneuudistusten yhteydessä. Koulutuksen järjestäjien markkinaehtoisia, kilpailtuja tuotantotoimintoja koskeva säätely on tiukentunut ja lisännyt velvoitteita yhtiöittämiseen.

AMKE Oy järjesti yhteistyössä Pwc:n asiantuntijoiden kanssa kaksipäiväisen kokonaisuuden, jossa käsiteltiin yhtiöittämisen prosessi suunnittelusta ja esiselvityksistä toteutusvaihtoehtojen kautta varsinaiseen toteutukseen vaiheineen. Päivillä käytiin läpi myös prosessiin liittyvät verokysymykset ja niiden tulkinnat sekä oikeudelliset erityiskysymykset.

- Kaikki kuntataustaiset jäsenemme ovat yhtiöittämiskysymyksen äärellä tavalla tai
toisella. kuntalakia ollaan täsmentämässä työvoimakoulutuksen osalta ja määräaika ei-tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen osalta tästä näkökulmasta on 31.12.2016
, toteaa AMKE Oy:n toimitusjohtaja Tellervo Tarko

- Yhtiöittämisprosessiin ei pidä kuitenkaan lähteä köykäisin perustein ja suunnittelussa on huomioitava asioita hyvin moninaisista näkökulmista, Tarko lisää.

AMKE Oy jatkaa yhtiöittämisen teemassa erilaisten tapahtumin ja workshopien merkeissä. Toiminnasta yhtiössä ollaan järjestämässä myös alueellisia tapahtumia huhtikuun aikana.

Lisätiedot: Tellervo Tarko, tellervo.tarko@amke.fi