Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO AMKEn jäseneksi

19.01.2022

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO liittyi AMKEn riveihin vuoden alusta.

- Kun työn ydintä on ammatillisen osaamisen kehittäminen, laadukkaiden koulutusten tarjoaminen ja ajankohtaisten verkkokoulutusten tekeminen, niin liittyminen AMKEn jäseneksi oli RATEKOlle luonteva päätös, kertoo rehtori Heidi Husari.

Jäsenyys kasvattaa verkostoamme ja mahdollistaa erilaiset vertaisfoorumit. Omien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen on muilta oppimisen ohella keskeistä kehittymisen kannalta.  

- Ammatillisen koulutuksen kenttä elää jatkuvasti muutoksessa, joten oppilaitokselle vahva ja laaja edunvalvonta on myös tärkeää, Heidi Husari muistuttaa. 

RATEKO toteuttaa rakennusalan ammattilaisille ajankohtaisia täydennys- ja päivityskoulutuksia, henkilösertifiointeihin ja pätevyyksiin valmentavaa ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa koulutusta. RATEKO tuottaa verkkokoulutuksia ajankohtaisista aiheista, kuten rakentamisen kiertotalous, kosteudenhallinta ja kierrättäminen, veloituksetta alan muiden oppilaitosten käyttöön.  
RATEKO on Rakennusteollisuus RT ry:n omistama oppilaitos, joka juhlii tänä vuonna 60-vuotistaivaltaan. 

 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi