Pyeri sämikielâi okko!

24.10.2019

Vuonna 2019 vietetään kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten teemavuotta ja saamen kielten viikko 21.-27.10.2019 on osa sitä. 

Suomen saamenlaiskäräjät (saamelaisten ”eduskunta”) on kutsunut yrityksiä, järjestöjä, viranomaisia ja muita toimijoita laajasti Suomessa osallistumaan saamen kielten näkyvyyden lisäämiseen koko maassa. 

Saamen kieliä voi tuoda esille mm. laatimalla mainokset/ruokalistat saameksi, tervehtimällä saameksi, käyttämällä saamenkielisiä paikannimiä. Voi ideoida toimintaa, joka edistää saamen kielten näkyvyyttä, muistuttaa kielten moninaisuudesta sekä luo uusia kielenkäyttöareenoita. Saamen kielet ovat uhanalaisia ja kaikki tuki on tarpeen.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa kieliviikkoa on muistettu erilaisin mobiilipelein ja tuettu saamen kielten käyttämistä. Keskiviikkona 23.10 duodjiopettaja (duodji = saamenkäsityö) Jouni Laiti palkittiin Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa tekemästään kielityöstä ja henkilökunta ja opiskelijat kokoontuivat juhlakahveille kielten viikon kunniaksi.


Gaskavahkku 23.10. duodjeoahpaheaddji Sámmol Jon Jovnna, Jouni Laiti, bálkkašuvvui giellabarggu ovddas man lea bargá Sámi oahpahusguovddážis. Studeanttat ja bargit čoahkkanedje gáfestallat sámi giellavahkku gudnin.

Sano se saameksi!

Saamen kielten viikko pidetään 21.-27.10.2019 ja teemaviikkoon voi osallistua esimerkiksi järjestämällä tapahtumia tai kampanjoita sekä tuomalla saamen kieliä esille eri tavoilla. Sano se saameksi -sivustolla (www.sanosesaameksi.yle.fi) paljon erilaisia fraaseja koltan-, inarin- ja pohjoissaameksi. Soundboardista voi myös kuunnella miten lausutaan! 

Kieliviikon aihetunnisteet somessa ovat: #ǩiõllneäʹttel #kielâokko #giellavahkku #saamenkieltenviikko