Petri Lempiselle ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi

11.04.2018

AMKEn hallitus on myöntänyt ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin FT Petri Lempiselle. Ansioristi luovutettiin AMKEpäivillä 11.4.2018. 

Lempinen toimi AMKE ryn toimitusjohtajana kolme vuotta vuoden 2018 helmikuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän siirtyi Arenen toiminnanjohtajaksi.

Lempisen panos ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamiseen ja uudistuksen suuntaan on ollut merkittävä. Samalla Lempisen tavoite on ollut luoda AMKEsta yhtenäinen ja aktiivinen edunvalvontajärjestö. Ansioristiä luovuttaessaan AMKEn puheenjohtaja Leena Linnainmaa korostikin Lempisen roolia ammatillisen koulutuksen kehittäjänä ja AMKEn profiilin nostajana.

Lempisellä on liki 30 vuoden kokemus koulutuspolitiikasta edunvalvojana, tutkijana ja virkamiehenä. Viimeiset 15 vuotta hän on työskennellyt ammatillisen koulutuksen kehittämisen parissa. Lempinen on toiminut AEL:n, Koulutusrahaston ja Skills Finland ry:n hallitusten jäsenenä, EU-virasto Cedefopin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana sekä Koulutuksen arviointineuvoston jäsenenä. Hänellä on 10 vuoden kokemus ammatillisen koulutuksen EU-yhteistyöstä. Ennen AMKEen siirtymistä Lempinen toimi STTK:n koulutuspoliittisena asiantuntijana.

Taustaa: Kultainen ansioristi myönnetään ansiokkaasti ammatillisen koulutuksen hyväksi toimineelle henkilölle, vähintään 20 vuoden ansiokkaasta toiminnasta toimihenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjän palveluksessa tai ansiokkaasta toiminnasta luottamushenkilönä ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiossa. Näiden lisäksi hallitus on vuonna 2017 linjannut, että ansioristi voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta muusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta AMKE ry:n hallituksen päätöksellä.