Parasta Palvelua -kehittämisohjelman tulokset valmistuneet

06.04.2020

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen toimeenpanon tueksi OKM:n vuosien 2017-18 aikana käynnistetty Parasta kehittämiskokonaisuus on saatu päätökseen.

Parasta Palvelua -kehittämisohjelmassa syntyneet tulokset on koottu neljän eri teeman alle: 
Kumppanuus, Uusi osaaminen, Palveluprosessi ja Viestintä työelämälle. 

Parasta Palvelua teemasivut 

OKM: Ammatillisen koulutuksen reformin tukiohjelma

Teemasivut on tarkoitettu kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön ja siirrettäväksi oman oppilaitoksen alustoille. Teemoja voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen prosessien ja laadun kehitystyössä.