Osaamista opitaan yhdessä

27.09.2019

Ammatillisen koulutuksen Osaamista yhdessä – seminaarin avauspäivänä käsiteltiin monipuolisesti työllisyys- ja koulutuspolitiikan lisäksi mm. ilmastonmuutosta, liiketoimintamallien ja talouden kestävyysvajetta. Nämä ja monet muut hallitusohjelman tavoitteet liittyvät myös ammatilliseen koulutukseen.

Yksi hallitusohjelman koulutuspoliittisista kärkitavoitteista on oppivelvollisuuden ikärajan korottaminen 18-ikävuoteen. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta korosti puheenvuorossaan tarvetta määritellä selkeästi tavoitteen tarkentamista järjestelmätasolla, rahoituksen suhteen sekä vastuiden ja velvoitteiden osalta. Myös kustannukset tulee korvata koulutuksen järjestäjille kokonaisuudessaan kuten hallitusohjelmassa on luvattu.


Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinnan mukaan ammatillinen koulutus ei kaipaa normeja, mitoituksia tai tarkkaa sääntelyä. 

Valtiosihteeri Pilvi Torsti nosti esiin koulutuksen tärkeyden hallituksen 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisessa. Torsti kertoi, että tänä vuonna on enemmän avoimia työpaikkoja kuin koskaan ennen, mutta kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan aktiivisia työllisyystoimia. Pk-yritysten työvoimapulaan tarvitaan myös työ- ja koulutusperäistämaahanmuuttoa.


Valtiosihteeri Pilvi Torstin mukaan pula ammattiosaajista on pk-yrityksien kasvun esteenä.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju painotti puheessaan jatkuvan oppimisen merkittävyyttä erityisesti yli 50-vuotiaiden työllistymisessä. Kangasharju määritteli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman keskeisimmiksi tekijöiksi osaamispulan ja kannustinloukot. 


ETLAn toimitusjohtaja Aki Kangasharju korostaa, että Ikääntyvien osaamisen päivittäminen on ratkaisevassa asemassa työllisyyden parantamiseksi

Osaamista yhdessä -seminaari kokosi lähes 200 osallistujaa Helsinkiin 26.-27.9.2019. Tilaisuus järjestettiin FCGn, Kuntaliiton, Sivistystyönantajien ja AMKEn yhteisvoimin.