Oppivelvollisuutta ei ratkaista ilmaisilla oppimateriaaleilla – tarvitaan täsmätoimia

31.05.2019

Hallitusneuvotteluissa on päätetty, että oppivelvollisuus ulotetaan koskemaan toisen asteen opintoja eli ammatillista- ja ylioppilastutkintoa. Keskeiseksi keinoksi on asetettu koulutuksen maksuttomuus. Ammatti-osaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n näkemyksen mukaan yleinen maksuttomuus ei ratkaise ongelmaa.

Oppivelvollisuuden tuleekin olla joukko täsmätoimia, joiden avulla varmistetaan kaikille tutkinto. Oppivelvollisuuden nosto ei saa myöskään kurjistaa entuudestaan vaikeaa ammatillisen koulutuksen rahoitustilannetta vaan kustannukset tulee kompensoida täysimääräisesti.  

Siitä, että kaikille nuorille tulee varmistaa ammatillinen tai ylioppilastutkinto vallitsee yksimielisyys. Tällä hallituskaudella päätettiin jo oppimateriaalisästä pienituloisten perheiden opiskelijoille. AMKE ry:n mielestä oppivelvollisuuden laajentamiseen käytettävissä olevat resurssit sekä täsmätoimet tuleekin kohdistaa niitä tarvitseville. 

- Jotta mahdollistamme kaikille nuorille tutkinnon, tarvitsemme useita toimia. Oppivelvollisuus ilman tehokkaita toimia on poliittista retoriikkaa. Kaikilla näillä toimilla on hintalappunsa, jotka tulisi laskea, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Lampun mukaan tulee myös muistaa, että ammatillisen koulutuksen resursseja on leikattu yli 300 miljoonaa ja jo nyt krooninen rahoitusvaje on vähintään 100 miljoonaa euroa vuodessa.

AMKE esittää seuraavia toimia tehtäväksi tulevalla hallituskaudella 

1.Varmistetaan riittävän osaamisen saavuttaminen peruskoulussa

Perusopetuksen oppivelvollisuus ei toimi. Todistuksen peruskoulusta saa liian moni nuori, joille ei ole edellytyksiä selvitä jatko-opinnoissa. Perusopetuksen joustavuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja hyödynnetään niin, että nuoret saavat riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin. Varmistetaan ohjauksen avulla, että kaikki nuoret löytävät itselleen sopivan opiskelupaikan. 

2.Varmistetaan ammatillisen ja lukiokoulutuksen aikana nuoren taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset edellytykset hyvään opiskeluun

Selvitetään miksi osa nuorista ei halua jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen ja etsitään yksilöllisiä ratkaisuja näille nuorille.  Tarjotaan taloudellista tukea opintoihin liittyviin kustannuksiin kohdennetusti niille, jota sitä tarvitsevat.   

3.Varmistetaan ammatillisen koulutuksen taloudelliset edellytykset hoitaa oppivelvollisuuden tuomat lisätehtävät

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton tekemien arvioiden mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset ovat 100 – 180 miljoonaa euroa. Merkittävä osa näistä kustannuksista tulee ammatillisen koulutuksen kannettavaksi esimerkiksi lisääntyvänä ohjauksena, erityisopetuksena, opiskelijahuoltona ja yksilöllisinä oppimisratkaisuina. Ammatilliselle koulutukselle tulee kompensoida täysimääräisinä nämä lisäkustannukset.

4.Varmistetaan ammatillisen koulutuksen resurssit toteuttaa jatkuvan oppimisen tehtävä

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on varmistaa koko työikäisen väestön ammatillinen osaaminen. Vuosittain koulutukseen osallistuu yli 320 000 opiskelijaa, joista yli 20 prosenttia on yli 20-vuotiaita. Tarve jatkuvalle oppimiselle kasvaa nopeasti.

Jo nyt resurssit ammatillisissa oppilaitoksissa on venytetty äärimmilleen, kun rahoitusta on leikattu 10 vuoden aikana yli 300 miljoonalla eurolla. Samaan aikaan opiskelijamäärät ovat kasvaneet 16 prosenttia. Tämä yhtälö ei enää toimi. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitukseen tarvitaan vähintään 10 prosentin eli noin 100 miljoonan euron korotus.