Oppivelvollisuuslaista pyydettävä lausuntoa suoraan koulutuksen järjestäjiltä

12.05.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 30.4. Lausuntopyynnön sai vain osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tätä hyvien toimintatapojen vastaisena ja on esittänyt ministeriölle lausuntopyynnön lähettämistä suoraan kaikille koulutuksen järjestäjille.

Kyseessä on merkittävä koulutuspoliittinen uudistus, joka vaikuttaa kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaan.

- Pidämme erittäin tärkeänä, että kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat esittää näkemyksensä näin tärkeässä hankkeessa. Niin kiire ei voi olla, että tähän ei ole aikaa, painottaa AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

Oppivelvollisuuslain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.