Oppivelvollisuuslaista pyydetään lausuntoa suoraan koulutuksen järjestäjiltä

13.05.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle 30.4. Lausuntopyynnön sai vain osa ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.

AMKE piti tätä hyvien toimintatapojen vastaisena ja esitti ministeriölle lausuntopyynnön lähettämistä suoraan kaikille koulutuksen järjestäjille.

Ministeriöstä vastattiin Twitterissä vielä saman päivän aikana.

- Kiitos AMKElle tärkeästä huomiosta! Kaikilla on ollut mahdollisuus lausua asiasta 30.4. alkaen. Lähetämme oppivelvollisuus -lausuntopyynnön vielä kaikille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, jotta mahdollisimman moni huomaa asian.

AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren kiittää ministeriötä nopeasta reagoinnista.

- Hienoa, että AMKEn pyyntö huomioitiin ja asia etenee. Näin varmistetaan, että kentän näkemykset tulevat kuulluksi mahdollisimman monipuolisesti uudistuksessa, Ågren toteaa.

Oppivelvollisuuslain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.