Oppivelvollisuuden toimeenpanoa seurataan monipuolisesti

02.10.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 1.10. oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon ja vaikutusten seurantasuunnitelman vuosille 2021–2024. Seuranta kohdistuu seitsemään laajaan aihekokonaisuuteen, joita ovat: 

1.    Oppivelvollisten hakeutuminen koulutukseen ja koulutukseen pääsy
2.    Opinto-ohjaus ja koulutukseen kiinnittyminen
3.    Opetus ja ohjaus
4.    Erityinen tuki ja muut tukimuodot
5.    Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi
6.    Uudistuksen kustannusvaikutukset
7.    Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus

Seuranta toteutetaan hyödyntämällä ensisijaisesti olemassa olevia rekistereitä ja muita tietolähteitä sekä niihin sisältyvää pääosin määrällistä tietoa. Tarvittaessa tehdään erillisiä kyselyjä, selvityksiä, tutkimuksia tai arviointeja.

-    Uudistuksen seuranta on tärkeää, koska sekä oppivelvollisuuslain valmistelu, että sen toimeenpano on toteutettu tiukalla aikataululla. Seurannan avulla saadaan tietoa muun muassa tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista lain korjaustarpeista, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpano: seurantasuunnitelma 2021–2024