Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoon tarvitaan lisäaikaa

11.06.2020

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kantavat päävastuun oppivelvollisuuden laajentamisen haasteista, kun opiskelijoiksi hakeutuu aiempaa enemmän nuoria, joilla on heikot perustaidot sekä erilaisia terveydellisiä ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia.

- Nuorella pitäisi olla jo opinnot aloittaessaan perusopetuksessa saadut valmiudet tutkinnon suorittamiseen. Ammatillinen koulutus ei voi paikata perusopetuksen puutteita, toteaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.

Ågrenin mukaan tämä edellyttää, että perusopetuksen joustavuutta, yksilöllisiä opintopolkuja ja arviointia kehitetään.

Oppivelvollisuuden kustannukset korvattava täysimääräisesti

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksista on esitetty erilaisia arvioita. Kustannuksiltaan aliresursoitu uudistus voi johtaa leikkauksiin ja koulutuksen laadun heikkenemiseen.

Rahoitusta tulee suunnata erityisesti niihin toimiin, joilla on vaikuttavuutta koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyssä ja tutkinnon suorittamisessa.

- Ei ole oikein, että rajallisista resursseista suuri osa menee koulumatkoihin sekä oppimateriaaleihin ja -välineisiin, joilla on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta tutkinnon suorittamiseen, toteaa AMKEn varapuheenjohtaja Pasi Kankare.

Hallitusohjelman mukaan oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset korvataan täysimääräisesti koulutuksen järjestäjille.

- Vaadimme, että hallitus pitää kiinni tästä lupauksestaan, painottaa Ågren.

Laki voimaan aikaisintaan 1.8.2022

Lain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan aikaa uusien toimintamallien valmisteluun ja koko toimijakentän perehdyttämiseen.

- Perusedellytyksenä on, että tieto oppivelvollisen tilanteesta kulkee saumattomasti eri toimijoiden välillä. Tältä osin tietojärjestelmät ovat keskeneräiset, sanoo Ågren.

Lisäksi uudistukseen valmistautumista vaikeuttaa entisestään epätietoisuus koronakriisin kestosta ja vaikutuksista.

AMKE esittää lausunnossaan, että oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta tulevat voimaan aikaisintaan 1.8.2022.

AMKEn lausunto