Oppiva Invest: Tekoälyn käyttö ammatillisessa koulutuksessa

28.03.2024

Moni ammatillisen koulutuksen opettaja on kokeillut ja myös hyödyntänyt tekoälyä työssään, vaikka soveltumista opetukseen ja oppimiseen vielä pohditaan. Yhteiset käytänteet ja linjaukset tekoälyn hyödyntämiseen ovat oppilaitoksissa vasta muodostumassa, selviää Edulyzerin ja Oppiva Investin syksyllä 2023 toteuttaman kyselyn vastauksista.

Generatiivisen tekoälyn sovelluksista kielimalleja hyödyntävät sovellukset ovat suositumpia kuin visualisoivat sovellukset. ChatGPT:tä on käyttänyt yli 60 prosenttia vastaajista.

- Ei liene kovinkaan yllättävää, että ChatGPT osoittautui suosituimmaksi tekoälysovellukseksi. Sitä vastoin pistää hivenen silmään, että 74 % kyselyyn vastanneista ei ole linjannut tekoälyyn liittyviä sääntöjä opiskelijoiden kanssa. Suurin osa vastanneista on opettajia ja heiltä saammekin selkeän viestin: yhteisiä linjauksia Opetushallitukselta ja koulutuksen järjestäjiltä kaivataan, toteaa AMKEn asiantuntija Peter Pahlman.

Tekoälyn käytön mahdollisuuksina nähtiin erityisesti kokeilukulttuuri ja ennakkoluuloton tutustuminen. Tekoälyn käytön riskinä nähtiin erityisesti tekoälyn antamien vastausten luotettavuus. Arvioinnin vaikeutuminen sekä henkilötietojen keräykseen ja tietoturvaan liittyvät riskit nousivat esiin reilulla puolella vastaajista. Puolet näkevät riskinä myös puuttuvat yhteiset käytännöt ja pelisäännöt.

Lue lisää >>