Oppilaitoksille opas seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

08.03.2018

Opetushallitus on julkaissut peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta. Opas on laadittu opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen toimeksiannosta. 

Oppaan avulla hommat kuntoon

Oppilaitoksilla on yksiselitteinen lain tuoma velvoite ehkäistä ennalta seksuaalista häirintää ja puuttua siihen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEA-viisarin mukaan 18 prosentilla ammatillisen koulutuksen toimipisteistä ei kuitenkaan ole kirjattua käytäntöä tai menettelytapaa seksuaalisen häirinnän tunnistamiseksi tai siihen puuttumiseksi.

- Luku on liian korkea, johtuu se sitten siitä, ettei käytäntöjä ole tai ette niistä tiedetä, toteaa AMKEn vt. toimitusjohtaja Riikka Reina.

Reinan mukaan nyt julkaistu opas antaa kättä pidempää ja konkreettisia työvälineitä. 

- Opas kannattaa katsoa siis joko tsekkauslistana siitä, että onhan hommat kunnossa tai käsikirjana laittaa menettelytavat kuntoon.
 
Tulossa myös toimenpideohjelma ja kehittämisrahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää keväällä 2018 varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten sekä korkeakoulujen oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävän toimenpideohjelman. Ohjelmassa käsitellään myös häirinnän ehkäisyä. Toimenpideohjelman toteuttamiseen varataan yhteensä 5 miljoonan euron määräraha.

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa