Opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrässä huomattavaa kasvua vuonna 2023

01.02.2024

Suomeen kohdistuneessa maahanmuutossa näkyi vuonna 2023 niin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, itärajan tilanne kuin myös talouden taantuma ja työvoimapula, kerrotaan Maahanmuuttoviraston tiedotteessa. 

Opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin 2023 aikana 12867 verrattuna vuoden 2022 lukuun 9855. Erityisesti aasialaisten opiskelijoiden oleskelulupahakemusten määrä on ollut kasvussa. 

Maahanmuuttoviraston mukaan hakemusmäärän kasvun taustalla ovat vaikuttaneet esimerkiksi opiskelija- ja tutkijalakia koskeva lainsäädäntömuutos sekä oppilaitosten ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattujen koulutusten määrän lisääntyminen. 

Maahanmuuttovirasto arvioi, että vuonna 2024 hakemuksia jätetään 14000. Kokonaismäärään vaikuttaa ensisijaisesti oppilaitosten aloituspaikkojen määrä. 

AMKEn asiantuntija Peter Pahlmanin mukaan opiskelijoiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten yli 30 % kasvu ei yllätä.  

- On erittäin positiivista, että kansainvälisten opiskelijoiden kiinnostus Suomea kohtaan on korkealla tasolla. AMKE vaikuttaa kehitykseen mm. ammatillisen koulutuksen tutkintovientitoimikunnan pysyvän asiantuntijajäsenyyden kautta.  

Maahanmuuttajia tarvitaan osaajapulan ratkaisemiseksi monella alalla.  

- Tässä yhteydessä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät lähihoitajat toimivat hyvänä ja monesti myös julkisuudessa mainittuna esimerkkinä, Pahlman toteaa. 

Maahanmuuttovirasto: Maahanmuuton tilastot 2023: Maailman konfliktien ja talouden taantuman vaikutukset maahanmuuttoon >>