Opiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan entistä enemmän

14.05.2019

Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on aiempaa paremmin käytettävissä psykologi- ja kuraattoripalveluja, mutta palvelut eivät vieläkään ole kaikkien opiskelijoiden saatavilla, tiedottaa Opetushallitus.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa kuraattoripalvelut olivat lukuvuonna 2017–2018 käytettävissä 96 prosentissa ja terveydenhoitajan palvelut 93 prosentissa toimipisteistä. Lääkärin palveluja tarjottiin noin neljässä viidestä ja psykologin palveluja noin viidessä kuudesta toimipisteestä (78% ja 85%). 

Vastaavana ajankohtana kuraattori- ja terveydenhoitajapalveluja oli tarjolla lähes jokaisessa (99%) lukiossa. Lääkäri- ja psykologipalvelut olivat käytettävissä noin yhdeksässä kymmenestä lukiosta (87% ja 91%).

Opiskelijoiden osallistaminen vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin

Oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen osallistuminen voi osaltaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia.

Kolmasosassa ammatillisen koulutuksen toimipisteistä opiskelijoiden on mahdollista olla mukana kurinpitoa ja järjestyssääntöjä koskevien suunnitelmien laatimisessa. Lisäksi opiskelijat ovat voineet vaikuttaa aiempien vuosien tapaan ruokailujärjestelyjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin (72% ammatillinen koulutus, 61% lukiot).

Opiskelijakunta toimii säännöllisesti noin kahdessa kolmesta ammatillisen koulutuksen toimipisteestä.

Ammatillisen koulutuksen uudistus on tuonut muutoksia opetusta koskevien suunnitelmien laatimiseen, mikä voi näkyä opiskelijoiden aiempaa pienempänä osallistamisena. Noin kolmannes toimipisteistä on ottanut tässä uudistusvaiheessa opiskelijat mukaan tutkinnon toteutuksen suunnitteluun.

Opiskelijoiden opintojen etenemistä seurataan tiiviisti 87 prosentissa ammatillisten toimipisteistä ja lähes kaikissa lukioissa. Nämä toimet ovat konkreettisia keinoja ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja puuttua mahdollisiin ongelmiin opiskelussa.

Tiedot selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetushallituksen syksyllä 2018 keräämistä tiedoista. Tiedonkeruussa kartoitettiin lukioiden ja ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävien oppilaitosten toimipisteiden toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Lähde: Opetushallitus