Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana

23.03.2020

Maatilojen lisätyövoiman tarpeen ennakoidaan lisääntyvän koronatilanteesta johtuen. Apua tarvitseville maatilayrittäjille tarjotaan nyt apua yhdessä luonnonvara-alan oppilaitosten ja maatalousylioppilaiden kanssa. Alan ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Opiskelijoille järjestely tuo mahdollisuuden jatkaa opintoja poikkeustilanteessa. Vastavalmistuneet saavat mahdollisuuden työllistyä alalla. 

Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta on mahdollista ilmoittautua avun antajaksi ja saada lisätyövoimaa paitsi maatiloille myös hevostiloille ja puutarha- ja viheralalle. Lisätyövoimaa tarjotaan kahdella tasolla: osana opintoja tehtävää työtä tai rahakorvausta vastaan. Avun aikana on toimittava THL:n ohjeiden mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Apua tarjoavat yli 18 vuotta täyttäneet opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat jättää yhteystietonsa palveluun perjantai-iltapäivästä 20.3. lähtien. Apua tarvitsevat maatilayrittäjät ja hevosalan yrittäjät sekä puutarha- ja viheralan yrittäjät voivat hakea auttavia käsiä töitäsuomesta.fi -palvelusta 24.3. alkaen. Yrittäjät voivat myös olla suoraan yhteydessä oman alueensa oppilaitoksiin. 

MTK:n perustama töitäsuomesta.fi -palvelun jatko kehittyy tällä hetkellä yhteistyössä MTK:n, Coreorientin, PTT:n, Suomen Kylät ry:n ja ProAgrian kanssa Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn valtakunnallisella tutkimus- ja kehittämishankerahoituksella.

MTK: Opiskelijat maatilayrittäjien avuksi ja lomituspalveluiden tueksi korona-aikana - Työskentely maatilalla tuo opiskelijoille tärkeää työelämäkokemusta ja voi kerryttää opintoja