Opiskelijajärjestöt: Väylää ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle on helpotettava

10.03.2021

Opintojen kolmannella asteella tulee olla aidosti mahdollisia myös ammatillisen tutkinnon suorittaneille, toteaa opiskelijajärjestöt Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto – SYL ja LSK – Liberaalit opiskelijat yhteisessä kannanotossaan 10.3.

Suomessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelee vuosittain noin 320 100 henkilöä (2019). Ammatillinen tutkinto ei merkitse yhtä paljon kuin ylioppilastutkintonykyisen järjestelmän mukaan, kun enemmistö tulee valituksi kolmannelle asteelle ylioppilastutkinnon perusteella. Ammatillinen koulutus antaa ammatin ja valmiudet työelämään, mutta tulevaisuudessa työmarkkinoilla vaaditaan enenevissä määrin korkeampaa koulutusta. 

– Elinikäisestä oppimisesta on tullut edellytys pärjätä työelämässä, ja suomalaisen koulutusjärjestelmän hienous on mahdollisuus siirtyä koulutusmuodoista ja asteilta valitsemaansa suuntaan. Tästä on hyvin tärkeää pitää kiinni myös tulevaisuudessa, ja luoda aidosti saavutettavia koulutuspolkuja, kannanotossa todetaan. 

Lue koko kannanotto OSKU ry:n sivuilta >>
Lue myös AMKEn kannanotto: Kaksoistutkintoa suorittavilla ammatillinen tutkinto voitava sisällyttää osaksi ylioppilastutkintoa >>