Opiskelijahuollon tulevaisuus epäselvä

28.09.2016

Opiskelijahuollon tulevaisuus sote- ja maakuntauudistuksessa huolestuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Lausunnolla olevassa esityksessä sote- ja maakuntalaiksi vastuuta opiskelija- ja oppilashuollosta esitetään jaettavaksi koulutuksen järjestäjän, kunnan ja maakunnan kesken. Vastuut ovat osittain epäselvästi muotoiltu, eivätkä käytännön ratkaisut hahmotu esityksestä. Esityksen päälinja on, että kouluterveydenhuolto, psykologit ja kuraattorit siirtyisivät maakuntiin, mutta muu eli yhteisöllinen oppilashuolto jäisi kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

- Yhteisöllistä ja yksilöllistä opiskelijahuoltoa on sote-ratkaisussa tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena myös jatkossa, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Petri Lempinen. Vuonna 2014 voimaan tullut opiskelijahuoltolaki korosti yhteisöllistä opiskelijahuoltoa.

Opiskelijahuolto on vaarassa tipahtaa sote-uudistuksen ja ammatillisen koulutuksen reformin välimaastoon. Ammatillisen koulutuksen reformin valmistelussa on opiskeluhuollon laajuutta, kattavuutta ja järjestämistä pohdittu nykytilan valossa. OKM:n valmistelussa ei ole huomioitu sote-ratkaisun jälkeistä tilannetta riittävästi.

- Tilanne on korjattava nopeasti ennen kuin ammatillisen koulutuksen uudet lait lähtevät lausunnolle lokakuussa ja sote-lain lausuntoaika päättyy marraskuun alussa, Lempinen esittää.

- Opiskelijahuolto koskettaa 167 000 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa, joten kyse ei ole pikku asiasta.

Kuraattori- ja psykologipalveluista huolestuneet kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen palveluiden säilymisestä kouluissa opiskelijoiden lähellä. Ministeri Juha Rehulan vastausta odotetaan näinä päivinä.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esitti Helsingin Sanomissa opiskelijahuollon jäämistä kuntiin, mikä ei ratkaisisi kaikkia ammatillisen koulutuksen tarpeita. Suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimivat yleensä useiden kuntien alueella, jolloin päällekkäiset opiskelijahuollon toimijat luovat helposti moniportaista hallintoa.

 

Keskustelu jatkuu

AMKEn asiantuntija Riikka Reina osallistuu STMn kuulemistilaisuuteen opiskelijahuollosta 6.10. Evästyksiä kuulemista varten voi lähettää sähköpostitse: riikka.reina@amke.fi

Kuulemistilaisuus: Sote- ja maakuntauudistus lasten, nuorten ja perheiden kannalta

Outi Alanko-Kahiluodon ja Eeva-Johanna Elorinteen kirjallinen kysymys

Tuomas Kurttila: Oppilashuoltoa ei voida tuoda kouluun ulkopuolelta

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät materiaalit ja lakiesitys

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi