Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Opinnot eivät useinkaan pääty ammattitutkintoon

06.06.2019

Jaakko Lindfors (HS Mielipide 5.6.) kirjoitti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen raja-aitojen kaatamisesta. Hän esitti, että vain prosentti valmistuneista ammatillisen tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan. Väite ei pidä paikkaansa.

Kevään 2018 yhteishaussa ammattikorkeakouluun paikan vastaanottaneista hakijoista 37,8 prosenttia oli suorittanut pohjakoulutuksenaan ammatillisen tutkinnon (pois lukien kaksoistutkinnon suorittajat). Suurin osa hakeutuu valmistumisen jälkeen ensin työelämään ja vasta myöhemmin korkeakouluopintoihin.

Ammatillinen tutkinto antaa aidosti hyvän pohjan jatkaa opintoja korkeakoulussa. Jatkossa ammatillisesta koulutuksesta voi hakeutua ammattikorkeakouluun myös suoraan väyläopinnoilla ilman pääsykoetta tai todistusvalintaa. Tulevan hallituksen ohjelmassa ammatillisten tutkintojen korkeakouluvalmiudet on nostettu myönteisellä tavalla kehittämisen kohteeksi.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry::n asiantuntija Samuli Maxeniuksen ja AMKE ry:n asiantuntija Saku Lehtisen vastine kirjoitukseen Lukion ja ammattikoulujen raja-aitoja on madallettava julkaisiin Helsingin Sanomissa 6.6.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi