OPH kehittämässä digitaalista tukea oppijan osaamisen kartoittamiseen

10.10.2018

Jatkuva oppiminen ja työnmurros puhututtavat meitä kaikkia - minkälaista osaamista minulla on nyt ja mitkä ammatit tulevaisuudessa työllistävät? Elinikäinen, jatkuva oman osaamisen kehittäminen on meille kaikille välttämättömyys. 

Miten voimme yhteiskunnallisesti varmistaa, että osaavaa työvoimaa on tarjolla? Ja toisaalta yksilön näkökulmasta, miten voi varmistaa, että oma osaaminen ja työmarkkina-asema säilyy. 

Tässä ei ole kyseessä ainoastaan Suomen haaste, vaan myös EU:n komission sisämarkkinoiden strategia (”Digital Single Market”) pyrkii vastaamaan digitaalisen teknologian avulla osaamisen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan – ja siitä on syntynyt EU-rahoitteinen CompLeap -hanke.

Luotettava henkilökohtainen osaamisprofiili – mitä se pitää sisällään? 

Opetushallituksessa olemme tunnistaneet tarpeen kehittää oppijan henkilökohtaisia osaamisen kartoittamisen palveluita. Oppijoille kertyy monentyyppistä osaamista läpi elämän, mutta sitä ei välttämättä osata sanoittaa, eikä tiedetä mihin kaikkeen kyseinen osaaminen voisi olla hyödyllistä. 

Kehitämme nyt laajalla hankeyhteistyöllä digitaalista osaamisen kartoittamisen palvelua, jonka avulla käyttäjä voisi seurata omaa osaamisen kehittämisen polkuaan, ylläpitää omaa osaamisprofiiliaan, vertailla siihen liittyviä eri koulutusvaihtoehtoja sekä saada näppärästi ehdotuksia sopivista uusista koulutus- ja työmahdollisuuksista. Oleellinen osa palvelua on luotettavan osaamistiedon kerääminen, sekä analytiikkatiedon hyödyntäminen käyttäjän omadatan sekä koulutus- ja työmarkkinatietojen pohjalta. 

Pyrkimyksenä on myös antaa ennakoivaa tietoa koulutusmahdollisuuksista uutta osaamista tai suuntaa elämässään etsivälle – koko EU:n tasolla. CompLeap-hankkeessa tavoitteena on mallintaa palvelukokonaisuus avoimella lähdekoodilla, jolloin se on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa EU-maissa. Palvelun osia on jo kehitteillä, ja vuoden 2019 loppuun mennessä pääsemme pilotoimaan palvelua loppukäyttäjillä. 

Kiinnostuitko palvelusta? 

  • elinikäisen oppijan tukena muuttuvissa elämäntilanteissa ja elämäntapahtumissa
  • ehdottaa profiilin tietoihin, työvoimatarpeeseen ja ennakointitietoihin perustuen osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia
  • mikäli sellaista osaamisen hankkimisen mahdollisuutta, jota oppija hakee ei ole tarjolla, ehdottaa palvelu koulutuksen / opetuksen järjestäjille osaamisen hankkimisen toiveista.
  • yksilön näkökulmasta palvelu varmistaa, että hänen markkina-arvonsa säilyy
  • yhteiskunnan näkökulmasta palvelu varmistaa, että osaavaa työvoimaa on tarjolla


Seuraa kehittämistyötä täällä, tai tule mukaan työpajoihin.
Nettisivut: https://www.compleap.eu/
Materiaalit: https://wiki.eduuni.fi/display/csccompleap/Reference+Group+Webinars+and+Workshops
Palvelun demo: https://projects.invisionapp.com/share/8XNRS737TF9
Yhteinen työtila: https://compleap.slack.com (yhteinen työtila)